saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบัง มอบทุนการศึกษาอย่างยั่งยืน เกือบ 4 แสนบาท


ท่าเรือแหลมฉบัง จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนจาก 25 ชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ตามโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง

                วันนี้ (15 ก.ย ) ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาในโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ณ ห้องโถงนิทรรศการ ศูนย์สวัสดิการบ้านพักพนักงาน ท่สเรือแหลมฉบัง โดยมี ร.ต.ต.มนตรี  ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง  เป็นประธานในพิธี และมีผู้บริหาร รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งประธานชุมชน ผู้นำชุมชน และนักศึกษาจาก 25 ชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบังเข้าร่วม 
             
       ทั้งนี้ โครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เป็นหนึ่งในโครงการที่กำหนดไว้ตามกรอบการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง เนื่องจากได้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา และการพัฒนาเยาวชนที่มีความสามารถ ซึ่งจะเป็นกำลังหลัก และแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของประเทศในระยะยาว ซึ่งเยาวชนที่ขอรับสนับสนุนทุนการศึกษาต้องเป็นเยาวชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง และเป็นผู้เรียนดี มีความสามารถ ประพฤติดี  
       
       โดยท่าเรือแหลมฉบัง ได้สนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการทุนการศึกษาอย่างยั่งยืนสำหรับเยาวชนในชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557-2560 เป็นเงินทั้งสิ้นกว่า 1.5 ล้านบาท และในปีงบประมาณ 2560 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาในเทอมที่ 2 ของปีการศึกษา 2560 พี่รวมทั้งสิ้น 27 คน จาก 25 ชุมชนที่อยู่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น394850 แสนบาท
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ