saostar

Banner โฆษณา

ส.กีฬาชล อัดฉีดเกือบ 6 ล้าน เยาวชน -สงขลา – สมิหลาเกมส์


                สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และจังหวัดชลบุรี มอบเงินอัดฉีดนักกีฬาที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร ระนองเกมส์” การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” รวมทั้งสิ้นเกือบ 6 ล้านบาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬา

                ที่ห้องแสนสุข โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี นายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธาน ในพิธีมอบรางวัลนักกีฬาจังหวัดชลบุรี ที่สามารถคว้าเหรียญรางวัลในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร ระนองเกมส์ในระหว่างวันที่ 16-26 มีนาคม 2560  การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ในระหว่างวันที่ 20-30 มิถุนายน 2560 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติครั้งที่ 35  “สมิหลาเกมส์” ในระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2560  ซึ่งเป็นเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 5,904,800 บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาของจังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายปรเมศร์ งามพิเชษฐ์ อุปนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี นายพันธุ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายก อบจ.ชลบุรี เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก

                แบ่งเป็นการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 “ชุมพร ระนองเกมส์จำนวน 1,807,500 บาท การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์จำนวน  3,341,000 บาท และกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์ จำนวน 756,300 บาท

                สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ชุมพร ระนองเกมส์นักกีฬาจากจังหวัดชลบุรีสามารถคว้าเหรียญทองมาได้ 42 เหรียญทอง 43 เหรียญเงิน และ 47 เหรียญทองแดง มากเป็นอันดับที่สามของประเทศ ส่วนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 สงขลาเกมส์ นักกีฬาจากจังหวัดชลบุรีสามารถคว้าเหรียญทองมาได้ 55 เหรียญทอง 48 เหรียญเงิน และ 51 เหรียญทองแดง มากเป็นอันดับที่สามของประเทศ ส่วนกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 สมิหลาเกมส์ นักกีฬาจากจังหวัดชลบุรีสามารถคว้าเหรียญทองมาได้ 31 เหรียญทอง 26 เหรียญเงิน และ 38 เหรียญทองแดงมากเป็นอันดับที่สี่ของประเทศ

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ