saostar

Banner โฆษณา

ปตท มอบทุนการศึกษา สนับสนุนเยาวชนเรียนดี จังหวัดชลบุรี


บริษัท ปตท. คลังก๊าซเขาบ่อยาและคลังน้ำมันศรีราชา มอบทุนการศึกษา จำนวน 89 ทุน รวมทั้งสิ้นเกือบ 4 แสนบาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับเยาวชนใน จ.ชลบุรี ที่มีการเรียนดี ประพฤติดี แต่ขาดทุนทรัพย์

ที่ศูนย์ปฏิบัติการ ปตท.เขาบ่อยา นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  เป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ปตท. ประจำปี 2560 ที่ศูนย์ฝึกอบรมคลังก๊าซเขาบ่อยา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีนายบุญเพชร วันนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ชลบุรี เขต 3 และนายพีรยุทธ์ ทุมเสถสาร ผู้จัดการส่วนคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  โดยมีอาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมพิธีครั้งนี้จำนวนมาก

โครงการมอบทุนการศึกษาครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่มีผลการเรียนดี มีความประพฤติเรียบร้อยแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ได้มีโอกาสในการศึกษา รวมถึงเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มต้นทุนทางสังคมให้แก่ประเทศ

โดยบริษัท ปตท.ได้มอบทุนการศึกษา ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี  8 โรงเรียน จำนวนทั้งหมด 89 ทุน โดยแบ่งเป็นทุนระดับประถมศึกษา 48 ทุนๆละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 34  ทุนๆละ 5,000 บาท และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 6,000 บาท  รวมมูลค่าทุนการศึกษาทั้งสิ้น 356,000 บาทข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ