saostar

Banner โฆษณา

ชมรมชาวใต้ศรีราชาจัดงานบุญประเพณี สารทเดือนสิบ อย่างยิ่งใหญ่


ชมรมชาวใต้ศรีราชาจัดงานบุญประเพณี สารทเดือนสิบอย่างยิ่งใหญ่ ที่วัดบ้านนาเก่า  โดยมี นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ที่วัดบ้านนาเก่า อำภัดชลบุรี นายสมพร ศิรินุพงษ์ ที่ปรึกษาชมรมชาวใต้ศรีราชา เป็นประธานจัดงานบุญประเพณีสารทเดือนสิบ ประจำปี 2560 พร้อมด้วย  นางสติล คุณปลื้ม ประธานกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดชลบุรี นางสาวอัมพร บำรุงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนาเก่า และคณะกรรมการชมรมชาวใต้ศรีราชา จัดงานบุญประเพณีสารทเดือนสิบ หรืองานชิงเปรต ที่พี่น้องชาวใต้ถือกันว่า เป็นงานประเพณี หรืองานบุญที่มีรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เป็นศูนย์รวม หรือศูนย์กลางของการร่วมกันทำบุญเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ หรือบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของสังคมไทย โดยมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา พร้อมด้วย นาง จินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และนายบุญเลิศ น้อมศิลป์ ประธานที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง เข้าร่วมงาน

รูปแบบของการจัดงานประกอบด้วย พิธีทางศาสนา การกราบไหว้บรรพบุรุษ และร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว มอบทุนการศึกษาให้นักเรียนที่ขาดแคลน โรงเรียนวัดบ้านนา ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมภาคใต้รำมโนราห์ ขบวนแห่หมับ พิธีชิงเปรต และร่วมรับประทานอาหารพื้นบ้านของภาคใต้ เช่น แกงเหลือง คั่วกลิ้ง แกงไตปลา ไก่ต้มขมิ้น เป็นการสืบสานและอนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมภาคใต้ ทั้งด้านการแสดง และอาหารพื้นบ้านให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นต่อไป โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นพี่น้องชาวใต้ในจังหวัดชลบุรี และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 1,000 คนเช่นทุกปีที่ผ่านมา
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ