saostar

Banner โฆษณา

รพ สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์


โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา นำเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลร่วมกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่  รอบพื้นที่โรงพยาบาล เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นที่น่าชื่นชมของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ
       
วันนี้ (7 ก.ย.) ที่สวนสมเด็จโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ข้างอาคารอนุสรณ์ 100  ปี นายแพทย์ธเนศ  จัดวัฒนกุล  ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันทำความสะอาดครั้งใหญ่ ทั่วโรงพยาบาล ครั้งที่ 34  ประจำปี พ.ศ. 2560
       
โดยกิจกรรมครั้งนี้ ทางโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และพนักงาน พร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลทุกหน่วยงาน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งก่อนการเริ่มกิจกรรมนั้น ทุกคนได้มีการออกกำลังกาย เพื่อความพร้อมในการทำกิจกรรมในครั้งนี้
       
จากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้ร่วมกันทำความสะอาดทั่วโรงพยาบาล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของสถานที่ให้มีความสะอาด สวยงาม เป็นที่น่าชื่นชมของผู้ที่เข้ามาใช้บริการ และพัฒนาสภาพแวดล้อม สถานที่ปฏิบัติงานให้สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยให้บุคลากรทุกส่วนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงภูมิทัศน์ และดำเนินกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสริมสร้างจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์ เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ และความผูกพันในองค์กรอีกด้วย
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ