saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบังเปิดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ


เทศบาลนครแหลมฉบังเปิดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านนาใหม่ ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน

ที่ บริเวณชุมชนบ้านนาใหม่หลังการเคหะแหลมฉบัง นายสายชล ชาวไทย ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง  เปิดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านนาใหม่ ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ได้เปิดศูนย์อย่างเป็นทางการแล้ว โดยมี นางสุนิสา  รัตนวงศ์ ประธานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรชุมชนบ้านนาใหม่ และสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม

นางสุนิสา  กล่าวว่า โครงการ 9101 เป็นโครงการที่จัดกิจกรรม การเพาะเห็ด การเพาะต้นกล้าดาวเรือง และการเพาะต้นกล้าผัก ผลผลิตที่ได้จะนำไปจำหน่ายในชุมชน และจัดตั้งเป็นกองทุนหมุนเวียนของกลุ่ม หน่วยงานที่สนับสนุน มีฝ่ายปกครองอำเภอบางละมุง เป็นหลัก และหน่วยงานภาคีได้แก่ เกษตรอำเภอ พัฒนาการอำเภอ ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ท้องถิ่นอำเภอ และผู้แทนจากกองทัพบก

โดยศูนย์นี้ได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน และศูนย์นี้จะสร้างสรรค์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้อีกจุดหนึ่งในเทศบาลนครแหลมฉบังอย่างยั่งยืน ประชาชนท่านใดอยากที่จะเรียนรู้การปลูกเห็ด การปลูกพืชผักปลอดสารพิษ ภายในศูนย์จะมีเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์ให้ความรู้อยู่ประจำศูนย์ ซึ่งจะสามารถให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชมภายในศูนย์นี้ได้เป็นอย่างดีข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ