saostar

Banner โฆษณา

รัฐ เอกชน ร่วมแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะ ของเสียจากเรือสินค้า บริเวณเกาะสีชัง


รัฐ-เอกชน ร่วมแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะ-ของเสียจากเรือสินค้าลงทะเล บริเวณเกาะสีชัง ทั้งในระยะสั้น-ยาว โดยเตรียมสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา นำเสนอนายกรัฐมนตรี พิจารณาต่อไป

วันนี้(26 ก.ย.) พลเรือตรี รณภพ  กาญจนพันธุ์  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 ทำการแทนผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาการแก้ปัญหาการทิ้งขยะและการปล่อยของเสียจากเรือสินค้าลงสู่ทะเลบริเวณเกาะสีชัง อ.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี 

โดยมีนายธวัช สุวรรณ  นายอำเภอเกาะสีชัง ,นายดำรงค์  เภตรา  นายกเทศมนตรีตำบลเกาะสีชัง ,นายธานี  รัตนานนท์  นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ,เทศบาลตำบลบางพระ , เทศบาลเมืองแสนสุข ,มหาวิทยาลัยบูรพา ,กรมเจ้าท่า ,กรมควบคุมมลพิษ , กรมศุลกากร , สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 13 จังหวัดชลบุรี  ,สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2  พร้อมผู้ประกอบการเรือสินค้าที่จอดขนถ่ายสินค้าบริเวณเกาะสีชัง ร่วมประชุม ที่ โรงแรม เคป ราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

สืบเนื่องจากพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี ได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่มีข่าวเรื่องขยะและของเสีย บริเวณเกาะสีชัง จำนวนมาก จึงได้สั่งการให้กองทัพเรือ โดยให้ศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เขต 1 (ศรชล. เขต 1)  เข้าร่วมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว และพบว่ามีจริงและได้จัดสัมมนาเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขมาโดยตลอด

สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้  เพื่อเป็นการหาแนวทางที่ชัดเจน ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และผลจากการประชุมครั้งนี้  จะสรุปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา เพื่อนำเสนอนายกรัฐมนตรี   โดยมุ่งหวังว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำผลการสัมมนาไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดปัญหาของขยะบริเวณดังกล่าวลงได้

ด้านนาวาเอก วศิน  สระศรีดา  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ศรชล.เขต 1   กล่าวว่า  ในการสัมมนาดังกล่าว  มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชน พร้อมภาคประชาชน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งการป้องกันสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม  จึงเชิญทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ

การประชุมครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม เพื่อร่วมกันเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น พิจารณาอัตราการกำหนดค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยในทะเลและแม่น้ำ(แยกต่างหากเป็นการเฉพาะ เพื่อเหมาะสมกับต้นทุน) ,การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ,การจัดเรือตรวจการณ์ลานตระเวน ,การตรวจเรือสินค้าที่จอดขนถ่ายสินค้ากลางทะเลมีการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎระเบียบหรือไม่ , บริษัทจัดเก็บและบำบัดน้ำเสีย หรือเรือกำจัดกากของเสียต่างๆ มีเพียงพอไหม ,รอประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม( ทส.) เรื่อง มาตรฐานควบคุมฝุ่นละอองฟุ้งกระจายจากเรือที่มีการขนถ่ายสินค้าระหว่างกัน ฯลฯ โดยต้องสรุปเพื่อนำไปปฏิบัติต่อไป
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ