saostar

Banner โฆษณา

รองผู้ว่าการเคหะฯ นำร่องบิ๊กคลีนนิ่ง เดย์ บ้านเอื้ออาทรเขาแตงอ่อน


รองผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ลงพื้นที่นำร่องบิ๊กคลีนนิ่ง เดย์ บ้านเอื้ออาทรเขาแตงอ่อน จังหวัดชลบุรี หลังมีข่าวขยะเกลื่อนพื้นที่  ย้ำผู้อยู่อาศัยต้องตระหนักถึงปัญหา ผลกระทบที่เกิดขึ้น และต้องช่วยกันลดปริมาณขยะ  เพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก

วันนี้( 5 ก.ย.) นายสามารถ  ปาทา  รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหาร นำเจ้าหน้าที่ และประชาชนในพื้นที่บ้านเอื้ออาทรเขาแตงอ่อน ร่วมโครงการรณรงค์พัฒนารักษาความสะอาดชุมชน (บิ๊ก คลีน นิ่ง เดย์) ณ โครงการบ้านเอื้ออาทรเขาแตงอ่อน  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เพื่อเป็นโครงการนำร่องการรักษาความสะอาดในพื้นที่ชุมชนบ้านเอื้ออาทร ที่มีอยู่ทั่วประเทศจำนวน 680 ชุมชน หลังมีประชาชนร้องเรียนเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด ขยะล้นถัง จนสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ที่อยู่อาศัย

นายสามารถ  กล่าวว่า  ที่ผ่านมามีปัญหาขยะในพื้นที่บ้านเอื้ออาทร ในพื้นที่อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีปัญหามาโดยตลอด ปัญหาขยะล้นถัง การรักษาความสะอาดในพื้นที่ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการบริหารจัดการโดยประชาชนที่อยู่อาศัย ต้องมีส่วนร่วมก็จะทำให้ขยะน้อยลง เช่น  การคัดแยกขยะ ,การนำขยะกลับมาใช้ใหม่ ดังนั้นผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านเอื้ออาทรต้องตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น

โดยในวันนี้ จะเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนต่างๆเพื่อนำไปพัฒนา  โดยมีการจัดเก็บขยะ ,มีการฉีดน้ำล้างพื้นถนน และมีการฉีดน้ำอีเอ็ม ในถังขยะ เพื่อลดกลิ่นเหม็นจากถังขยะ การร่วมกันแก้ไขปัญหาในระยะต่อไป ทางการเคหะฯจะเปิดให้การอบรมความรู้กับผู้อยู่อาศัย ในการคัดแยกขยะ และการไปศึกษาดูงานในพื้นที่อื่นในการบริหารจัดการ ที่ประสบผลสำเร็จในเรื่องนี้

ด้านนายภูมิภัทร  ไพโรจน์ภักดิ์  หัวหน้าสำนักงานเคหะชุมชนแหลมฉบัง  กล่าวว่า  ที่ผ่านมาเกิดปัญหาล้นถังขยะ และสร้างความเดือดร้อนต่อประชาชนที่พักอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเอื้ออาทรในอำเภอศรีราชานั้น  เกิดจากการบริหารจัดการผิดพลาด แต่เมื่อเกิดปัญหาแล้วก็สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวดังกล่าวได้ทันท่วงที  โดยเมื่อเกิดปัญหาขึ้น จึงจัดโครงการ บิ๊กคลีนนิ่งเดย์  เพื่อให้ประชาชนที่พักอาศัย ,หน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันทำความสะอาดและจะดำเนินการเช่นนี้ เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับพื้นที่อื่นๆด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ