saostar

Banner โฆษณา

FROST-Pattaya ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ 2017

 FROST-Pattaya ร่วมประชุมเตรียมการจัดงานมหกรรมทางเรือนานาชาติ 2017

วันที่ 13 กันยายน 2560 ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา FROST Magical Ice Of Siam-Pattaya ร่วมประชุมเตรียมการจัดงาน "มหกรรมทางเรือนานาชาติ ASEAN IFR 2017 เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน” ในส่วนของขบวนพาเหรดทางบกส่งเสริมการท่องเที่ยว FROST ได้นำประติมากรรมแกะสลักอันเป็นเอกลักษณ์ของฟรอสท์พัทยา จัดในรูปขบวนชื่อ"พญาหงส์"ประติมากรรมแกะสลักทรายขาวที่แสดงถึงงานศิลปกรรมไทยอันทรงคุณค่าจากฝีมือช่างไทย เพื่อให้แขกผู้ร่วมงานและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติได้ร่วมชมความงดงามในขบวนพาเหรดทางบก ฉลอง 50 ปี ASEAN ในวันที่ 19 พ.ย. 2560 ซึ่งมีประเทศที่เข้าร่วมรวมกว่า 30 ประเทศ
"มหกรรมทางเรือนานาชาติ ASEAN IFR 2017" (The 50th Anniversary of ASEAN’s International Fleet Review 2017) เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งอาเซียน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-22 พ.ย. 2560 ณ พื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยกองทัพเรือได้รับความไว้วางใจจากกองทัพเรือประเทศสมาชิกอาเซียนให้เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมสวนสนามทางเรือนานาชาติ โดยเมืองพัทยาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนรับผิดชอบจัดกิจกรรมทางบกซึ่งเป็นกิจกรรมสมทบเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการท่องเที่ยวและบริการ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมและเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ ซึ่งประชาชนสามารถติดตามข่าวสารการจัดงานได้ที่ www.aseanifr2017.com
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ