saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชาจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคต


อำเภอศรีราชาจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

   ที่  วัดพิบูลสัณหธรรม นายนิติ  วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบรอบ 1 ปี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเพื่อน้อมสำนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก

โดย นายนิติ  วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย จุดเครื่องบูชาทองน้อย และกราบถวายบังคม พระบรมฉายาลักษณ์ พระสมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์โดยมี ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ ตำรวจ ทหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้ง พระครูวิบูลปริยัติกิจ เจ้าอาวาสวัดพิบูลสัณหธรรม เจ้าคณะอำเภอศรีราชา ได้แสดงพระธรรมเทศนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร ต่อจากนั้นได้มีการยืนถวายอาลัยเป็นเวลา 89 วินาทีอีกด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ