saostar

Banner โฆษณา

ผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอศรีราชา จำนวน 790 คน เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน

 ผู้สมัครจิตอาสาเฉพาะกิจอำเภอศรีราชา จำนวน 790 คน เข้ารับมอบสิ่งของพระราชทาน พร้อมรับฟังการชี้แจ้งแนวทางการปฏิบัติหน้าที่กลุ่มงาน8 ประเภท ภายในงานพิธี 

วันนี้(11 ต.ค.) ที่ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชา พระรัตนตรัย พร้อมเป็นตัวแทนนำสิ่งของพระราชทาน จำนวน 790 ชุด ส่งมอบให้กับ ผู้มาลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีวางดอกไม้จันทน์ ในส่วนของภูมิภาค อำเภอศรีราชา ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ตุลาคม นี้ ณ สวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา 
โดยมีผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ ตั้งแต่ หมายเลข 1- 790 ได้สิทธิ์ รับมอบสิ่งของพระราชทานก่อนรายอื่น ๆ นอกจากนั้น ยังได้เชิญผู้ลงทะเบียนจิตอาสางานเฉพาะกิจ ทั้งหมด กว่า 10,000 คน ในกลุ่มงาน 8 ประเภท ได้แก่ งานดอกไม้จันทน์ งานประชาสัมพันธ์ งานโยธา งานขนส่งเพื่อความปลอดภัยของประชาชน งานบริการประชาชน งานแพทย์ งานรักษาความปลอดภัย และงานจราจรเข้าร่วมรับฟังการชี้แจ้งแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ ปฏิบัติตน แบ่งแยกออกไปเป็นกลุ่มต่าง ๆ 
สำหรับสถานที่กระจายกลุ่มแบ่งภารกิจออกเป็น 3 แห่ง ได้แก่ กลุ่มที่ 1 สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา รับฟังงานจิตอาสาดอกไม้จันทน์ ,จิตอาสาประชาสัมพันธ์ ,จิตอาสาการโยธา และ จิตอาสาบริการประชาชน กลุ่มที่ 2 ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอศรีราชา รับฟัง งานจิตอาสาทางการแพทย์ และ กลุ่มที่ 3 โรงเรียนศรีราชา รับฟังจิตอาสางานขนส่งเพื่อความปลอดภัย ,จิตอาสางานรักษาความปลอดภัย และจิตอาสางานจราจร ซึ่งผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสางานเฉพาะกิจ ในแต่ละประเภท จะรับมอบหมายหน้าที่แตกต่างกันไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ