saostar

Banner โฆษณา

ชาวบ้านหนองขาม และสุรศักดิ์ ร้องศูนย์ดำรงธรรม มีการเปลี่ยนเส้นทางน้ำ ทำน้ำท่วมชาวบ้านตำบลหนองขามและตำบลสุรศักดิ์ ร้องศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชา หลัง ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมมานาน ชี้จุดปัญหาลำคลองสาธารณะมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการไหลของน้ำ  และขอให้ทำลำรางแบบเปิด โดยมีหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่ร่วมรับฟังและแก้ปัญหา

วันนี้ (10 ต.ค.) นายกฤษนัฎฐ์  กุลสิงห์  ปลัดอำเภอศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานร่วมรับฟังความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่  หมู่ที่ 1 กับ  5  ต.หนองขาม  และ หมู่ที่ 8 ต.สุรศักดิ์  โดยมีเจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ,ผู้ใหญ่บ้าน  และชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเข้าร่วมประมาณ 50 คน เพื่อชี้ปัญหาและแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  ณ บริเวณ ร้านอาหาร ดิโอโซน  หมู่ 8  ต. สุรศักดิ์

นางนงนุช   ลีละทปี  ชาวบ้านหมู่ 8 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา  กล่าวว่า  ปัญหาบริเวณดังกล่าวเกิดขึ้นมานานแล้ว และเคยร้องเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาแก้ไขปัญหาจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขเท่าที่ควร  และล่าสุดเกิดน้ำท่วมสูง สร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชน  สาเหตุ เนื่องจากลำคลองสาธารณะ มีกลุ่มวัชพืช,เศษไม้และสิ่งของเหลือใช้กีดขวางทางน้ำ  ทำให้การไหลของน้ำไม่สะดวกและไหลท่วมเข้าบ้านเรือนประชาชน นอกจากนั้นลำคลองสาธารณะแคบลงและมีการเปลี่ยนเส้นทางการไหลของน้ำ  จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมดังกล่าว

นางนงนุช  กล่าวต่อไปว่า  ปัญหาดังกล่าว ควรจะต้องทำการลอกคลองให้การไหลของน้ำสะดวกและรวดเร็วขึ้น  และควรตรวจสอบลำคลองสาธารณะว่ามีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการไหลของน้ำหรือไม่ เพราะในอดีตมีเส้นทางการไหลของน้ำเป็นแนวตรง  แต่เมื่อมีโครงการหมู่บ้านเกิดขึ้น ทำให้เส้นทางการไหลของน้ำเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นควรจะต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ดินและเจ้าของหมู่บ้านร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมทั้งขอให้หน่วยงานรัฐแก้ไขลำคลองสาธารณะให้เป็นแบบเปิด ไม่ใช่ทำแบบท่อ เพราะเมื่อมีขยะเข้าไปติดในท่อก็จะขวางทางไหลของน้ำ ไม่สามารถกำจัดขยะได้สะดวก

ด้านนายกฤษนัฏฐ์  กุลสิงห์  ปลัดอำเภอศรีราชา   กล่าวว่า  ที่ผ่านมา ชาวบ้านได้ร้องเรียนไปยังศูนย์ดำรงธรรมอำเภอศรีราชา  กรณีเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ดังกล่าว และมีการรุกล้ำลำคลองสาธารณะ  ซึ่งพบว่าเส้นทางลำรางสาธารณะมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อมูลของชาวบ้าน ซึ่งจะต้องไปตรวจสอบกับที่ดินอำเภอศรีราชาและดูโฉนดที่ดินของโครงการหมู่บ้านก่อน ส่วนปัญหาน้ำท่วมนั้น ต้องมาร่วมกันหาวิธีทำอย่างไรจะให้น้ำไหลได้เร็วขึ้น  โดยทางเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มีโครงการลอกคลองแต่ไม่สามารถนำรถแบ็คโฮเข้าไปขุดลอกได้เนื่องจากมีพื้นที่แคบ และมีโครงการหมู่บ้านสร้างกำแพงติดกับคลองลำรางอีกด้วย
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ