saostar

Banner โฆษณา

อำเภอศรีราชาจัดพิธีบวงสรวงการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์


อำเภอศรีราชาจัดพิธีบวงสรวงการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการบูชาเหล่าเทพเทวาที่สิงสถิต และรักษาสถานที่ ให้การจัดงานผ่านไปอย่างเรียบร้อย

     ที่ บริเวณสวนสุขภาพเทศบาลเมืองศรีราชา นายนิติ  วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธาน ประกอบพิธีบวงสรวงการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ของอำเภอศรีราชา โดยมี นายธานี  รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมพิธีด้วยเป็นจำนวนมาก

ซึ่งพิธีดังกล่าวนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการบูชาเหล่าเทพเทวาที่สิงสถิต และรักษาสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งทางอำเภอศรีราชา ได้ดำเนินการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามแนวทางตามข้อสั่งการของกระทรวงมหาดไทย และคณะกรรมการส่วนกลางทุกประการ ทั้งการจัดสถานที่พิธีถวายดอกไม้จันทน์ การจัดซุ้มดอกไม้จันทน์ สถานที่เผาดอกไม้จันทน์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่จะมาร่วมงาน ซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดให้ทุกจังหวัด/อำเภออย่างเหมาะสมและสมพระเกียรติ โดยให้ยึดหลัก พอเพียง   เรียบง่าย สมพระเกียรติข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ