saostar

Banner โฆษณา

วัดศรีมหาราชา จัดอุปสมบทสามเณรหมู่ ถวายเป็นพระราชกุศล

 วัดศรีมหาราชา จัดพิธีบรรพชาสามเณร 108 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

วันนี้ ( 25 ต.ค.) พระครูปริยัติวราทร เจ้าอาวาสวัดศรีมหาราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีนักเรียน ,เยาวชนในพื้นที่อำเภอศรีราชา และครู เข้าร่วมพิธีบรรพชาครั้งนี้ ทั้งสิ้น 108 รูป
โดยภายในงานบรรพชาหมู่ครั้งนี้ พ่อ-แม่ ผู้ปกครอง ร่วมปลงผมนาค จากนั้นพ่อ-แม่ได้ร่วมกันถวายผ้าไตรให้กับสามเณร ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้ง 108 รูป หลังเสร็จมีพิธีเดินเวียนรอบโบสถ์ 3 รอบ ก่อนเข้าโบสถ์อุปสมบทสามเณร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สำหรับการบรรพชาดังกล่าว เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนดวงมณีและโรงเรียนศรีราชา จำนวน 106 รูป และ อาจารย์โรงเรียนศรีราชา 2 รูป โดยบวชเป็นสามเณร เป็นเวลา 5 วัน และจะมีพิธีลาสิขาของสามเณร ในวันที่ 29 ตุลาคม เวลา 09.00 น.ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ