saostar

Banner โฆษณา

เมืองศรีราชามอบโอวาทและเบี้ยเลี้ยงให้นักกีฬาแข่ง อปท สระแก้ว


 นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา มอบโอวาทและเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดของเทศบาล ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก ที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

 ที่ห้องประชุมประดู่แดง โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วย นายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา ได้เป็นประธานในการมอบโอวาทและเบี้ยเลี้ยงให้กับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดของเทศบาล ที่จะเดินทางไปร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 รอบคัดเลือกระดับภาคตะวันออก ที่เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว ในระหว่างวันที่ 11-20 ตุลาคม 2560 เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียน ครู เจ้าหน้าที่ ในสังกัดได้มีโอกาสแสดงออกในด้านความเป็นเลิศทางด้านกีฬา และสนองนโยบายของรัฐบาล กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีนางมนทกานติ์ อินทร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา นางรจนา รัตนวารี  รักษาการ ผอ.โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เจ้าหน้าที่ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 โดยเทศบาลเมืองศรีราชาส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 7 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล กรีฑา เปตอง ฟุตซอล แบดมินตัน หมากรุกและหมากฮอส ประกอบด้วยนักกีฬาจำนวน 127 คน ผู้ฝึกสอน 15 คน เจ้าหน้าที่ 13 คน และได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 850,000 บาทสำหรับการดำเนินงานตามโครงการนี้

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ