saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบัง ลงนาม MOU เขตยอนซู เมืองอินชอนหวังพัฒนาเขตเศรษฐกิจร่วมกัน


นครแหลมฉบัง ลงนาม MOU กับ เขตยอนซู เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หวังผลักดันการพัฒนาร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกันในด้าน เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม บนพื้นฐานหลักการของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน

วันนี้ (18 ต.ค.) นางจินดา ถนอมรอด นายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง และ นายลี แจ โฮ นายกเทศมนตรีเขตยอนซู เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี ได้มีการจัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เทศบาลนครแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี กับ เขตยอนซู เมืองอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีร่วมกันและเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของทั้งสองเมือง โดยมีคณะผู้บริหาร เทศบาลนครแหลมฉบัง และคณะผู้บริหาร เขตยอนซู เมืองอินชอน ร่วมเป็นสักขีพยาน  ที่ห้องประชุมเมืองใหม่ 1 ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลนครแหลมฉบัง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

                 สำหรับรายละเอียดใน บันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อันดี ประกอบด้วย
 1.ทั้งสองเมืองตกลงจะผลักดันพัฒนาร่วมกันผ่านการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือกันในด้านต่างๆ อาทิ เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม บนพื้นฐานหลักการของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน
2.ทั้งสองเมืองตกลงจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ เพื่อรักษาความสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการความสนใจและการแลกเปลี่ยนร่วมกัน ตลอดจนพยายามส่งเสริมการแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง
3.ทั้งสองเมืองตกลงจะอำนวยความสะดวกความร่วมมือระหว่างองค์กรอย่างเต็มที่ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนอำนวยความสะดวกระหว่างการเยี่ยมเยือนซึ่งกันและกัน เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองเมือง  และสำหรับการบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ จะมีผลนับตั้งแต่วันที่ลงนาม ในวันที่ 18 ตุลาคม 2560


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ