saostar

Banner โฆษณา

ชายหาดบางแสน นำร่อง Smoging box ห้ามสูบบุหรี่ริมหาด ฝืนจำปรับ


สิงห์ลมควันจ๋อย  อธิบดีกรมทรัพย์ทางทะเล ลงตรวจโครงการห้ามสูบบุหรี่ริมชายหาดบางแสน พร้อมลง Smoging box นำร่อง 10ตู้ ตลอดแนวชายหาดบางแสนกว่า 3 กม. ทดลองใช้ 90 วัน จากนั้น สิงห์ลมควันดื้อ ถูกจับจำคุกและปรับเงินอีกด้วย

วันนี้ (18 ต.ค.)  นาย จตุพร  บุรุษพัฒน์  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่ง พร้อมด้วย นาย ธเนศ  มั่นน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 2 จ.ชลบุรี ตรวจความเรียบร้อยตามโครงการชายหาดบางแสนปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนและลดปริมาณขยะ โดยตั้งชายหาดบางแสนนำร่อง เป็นชายหาดปลอดบุหรี่ พร้อมตั้งป้าย ห้ามสูบหรี่ที่ริมชายหาด ตั้งตู้ Smoking box ตามจุดต่าง  ๆ รวม 10 ตู้ หรือ 10 จุด ให้บริการสำหรับนักสูบบุหรี่ ในระยะทางยาวกว่า 3 กม.ของชายหาดบางแสน ได้ใช้บริการ  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป นำร่อง 90 วัน หากพ้นจากนี้ บรรดาสิงห์ลมควัน ยังดื้อดึง สูบหรือแอบสูบ ก็จะถูกจับดำเนินคดี ในข้อหา สูบบุหรี่เป็นมลพิษ ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 1ปี หรือปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

นายจตุพร  บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เปิดเผยว่า  เนื่องจากขณะนี้ประเทศไทย จากข้อมูลอนุรักษ์ท้องทะเล รวบรวมข้อมูลขยะทะเลจากชายหาดทั่วโลก ระหว่างปี 2532-2555 ประเทศถูกจัดว่ามีขยะทะเลมากเป็นอันดับ 6 ของโลก มานานหลายปี ซึ่งพบว่า ปัญหาเกิดจากขยะบุหรี่และก้นกรองบุหรี่ ที่มีคนมักง่ายทิ้งเกลื่อน ดังนั้น จึงจัดโครงการนี้ขึ้นมา เป็นโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนอีกด้วย

โดยวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กทม. จะมีพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับจังหวัดชายฝั่งทะเล 15 จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับชายหาดนำร่องตั้งตู้ Smoking Box อีก 23 หาดทั่วประเทศอีกด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ