saostar

Banner โฆษณา

ครอบครัวดาราสมุทร เดินเพื่อสุขภาพ การกุศล ครั้งที่ 10


                สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จัดกิจกรรมครอบครัวดาราสมุทรเดินเพื่อสุขภาพการกุศล ครั้งที่ 10 เพื่อจัดหาทุนสนับสนุนกองทุนครูเกษียณอายุ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและครู และกิจกรรมของสมาคมฯ

                ที่โรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสมชาย พันนุช นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราสมุทร ร่วมกับโรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จัดกิจกรรมครอบครัวดาราสมุทรเดินเพื่อสุขภาพการกุศล ครั้งที่ 10 เพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาโรงเรียนในโอกาสครบ 81 ปี รวมทั้งเป็นการจัดหาทุนสนับสนุนกองทุนครูเกษียณอายุ ส่งเสริมศักยภาพนักเรียนและครู และกิจกรรมของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนดาราสมุทร โดยมี พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี มุขนายกสังฆมณฑลจันทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเดินวิ่ง และมี นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา ศิษย์เก่าโรงเรียนดาราสมุทร ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

                สำหรับเส้นทางการวิ่งนักกีฬาทุกคนจะเริ่มเดินวิ่งออกจากจุดสตาร์ทที่โรงเรียนดาราสมุทร ก่อนจะเข้าแยกดาราสมุทรลงที่เลาะริมชายทะเลศรีราชา  ผ่านพื้นที่ศรีราชานคร ก่อนเข้าถนนสุขุมวิท และมาบรรจบที่จุดเริ่มต้น รวมเป็นระยะทางกว่า 5 กิโลเมตร

                พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี มุขนายกสังฆมณฑลจันทบุรี กล่าวว่า ซึ่งนอกจากวัตถุประสงค์ข้างต้นแล้ว กิจกรรมในครั้งนี้ สถาบันการศึกษาที่มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ ทั้งด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ ด้านสังคม ด้วยแล้ว ทางสถาบันการศึกษายังได้จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กันในสถาบันครอบครัว ที่เป็นสถาบันเล็ก ๆ แต่มีความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งของสังคม คนในครอบครัวจะได้มีมีความรักใคร่กลมเกลียวกันมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ในสภาพสังคมในปัจจุบันที่ทุกคนต้องทำหน้าที่ของตน ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวลดน้อยลงไป กิจกรรมที่ดีเช่นนี้จึงทำให้จะเป็นส่วนหนึ่งที่คนในครอบครัวจะได้มาทำกิจกรรมร่วมกันอีกด้วยข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ