saostar

Banner โฆษณา

กรมทางหลวงเตรียมปิด 22 จุด ทางเข้า ออก มอเตอร์เวย์


กรมทางหลวง เตรียมปิด  22 จุด ทางเข้า-ออก บนถนนมอเตอร์เวย์  หลังเปิดให้ประชาชนใช้เข้า-ออกชั่วคราว  แต่ขณะนี้โครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์จะแล้วเสร็จในวันที่  5  ม.ค. 61 นี้  จึงต้องปิดจุดเข้า-ออกดังกล่าว เพราะไม่ได้มาตรฐานและไม่ปลอดภัย

ดร.กฤษณะ  เพ็ญสมบูรณ์  รองผู้อำนวยการกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง  กรมทางหลวง   กล่าวว่า ขณะนี้ถนนมอเตอร์เวย์ ใกล้สร้างเสร็จสมบูรณ์แบบแล้ว  โดยในวันที่  5  มกราคม 2561  นี้ จะเปิดให้ประชาชนคุ้นเคยกับเส้นทางดังกล่าว คือรับบัตร และมาจ่ายเงินบริเวณทางออก  ซึ่งจะเป็นการทดลองวิ่งโดยยังไม่เก็บเงิน โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่  5 มกราคม ไปถึง วันที่ 17  เมษายน 2561  เพื่อสร้างความคุ้นเคยเป็นเวลานาน 4 เดือน

ขณะนี้มีจุดเข้าออกถนนมอเตอร์เวย์ ที่ไม่ได้มาตรฐาน 22 จุด ทั้งฝั่งขาเข้า-ออก สู่ทางคู่ขนาน ซึ่งที่ผ่านมาได้เปิดเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ประชาชนได้ใช้  แต่ขณะนี้ถนนมอเตอร์เวย์ใกล้เสร็จสมบูรณ์แบบ จึงต้องทยอยปิดจุดดังกล่าว เพื่อความปลอดภัย โดยเริ่มปิดบางจุดตั้งแต่วันที่  7 ธันวาคม  2560 และจะปิดครบทั้ง 22 จุด ในวันที่  4  มกราคม 2561  นี้ 

ดร.กฤษณะ  กล่าวต่อไปว่า   สำหรับ ถนนมอเตอร์เวย์ชลบุรี-พัทยา ซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าวหวั่นไม่ได้รับความสะดวกสบายในเวลาข้ามไปยังฝั่งตรงข้าม ซึ่งเรื่องนี้ทางกรมทางหลวง มีความเป็นห่วง โดยได้สร้างจุดยูเทิร์น ,จุดทางลอด ตลอดช่วงระยะทาง 3-5 กิโลเมตร  ซึ่งในระยะทาง 40 กิโลเมตร  มีจุดยูเทิร์น ,จุดทางลอด ประมาณ  10 จุด ในจุดสำคัญต่างๆข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ