saostar

Banner โฆษณา

ไปรษณีย์ศรีราชา จัดงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก ประจำปี 2560


ไปรษณีย์ศรีราชา จัดงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก ประจำปี 2560  พร้อมเข้มงวดผู้ส่งพัสดุเพื่อป้องกันความปลอดภัย และปัญหายาเสพติด และเตรียมพัฒนาระบบการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น
      
       วันนี้ (24 พ.ย. ) นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธาน ในพิธีเปิดงานระลึกงานวันไปรษณีย์โลก ประจำปี 2560  โดยมี นายธนิตศักดิ์ สุระแสงประเสริฐ  ผู้จัดการฝ่ายไปรษณีย์เขต 2 พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้  โดยภายในงานจัดให้มีการแสดงนิทรรศการประวัติไปรษณีย์ไทย การจำหน่ายแสตมป์ ของที่ระลึก รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว นำสัตว์มาแสดงในระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายนนี้  ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี

       
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงวันก่อตั้งสหภาพสากลไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2417 แล้ว และยังเป็นการขานรับนโยบาย เศรษฐกิจดิจิทัลเนื่องจากปัจจุบันโลกเริ่มเข้าสู่ยุคระบบเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล ดังนั้น บริษัทไปรษณีย์ไทย จะเป็นพลังผลักดันเศรษฐกิจไทยให้แข่งขันในเวทีโลกได้อย่างแข็งแกร่ง ซึ่งไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วแค่ไหนก็พร้อมให้บริการสู่จุดหมายอย่างไร้พรมแดน ทำให้การดำเนินชีวิต และประชาชนรับทราบนวัตกรรม และความคิดริเริ่มของการไปรษณีย์ที่ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

                ปัจจุบันสถานการณ์ไปรษณีย์มีผู้มาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง สร้างรายได้สู่รัฐทุกๆ ปีเป็นเงินมหาศาล ส่วนด้านการส่งพัสดุ หรือสิ่งของต่างๆ ผ่านศูนย์ไปรษณีย์ทุกๆ แห่งนั้นขณะนี้มีความเข้มงวดขึ้น เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐบาล โดยใครจะส่งสิ่งของจะต้องบันทึกบัตรประชาชนผู้ใช้บริการผ่านเครื่องสแกนทุกๆ คนเพื่อเป็นการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดด้วย
                

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ