saostar

Banner โฆษณา

กรมศุลกากร จับบุหรี่ปลอม มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 300 ล้านบาท


กรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมบุหรี่ปลอม  ท่าเรือแหลมฉบังจำนวนกว่า 36 ล้านมวน มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 300 ล้านบาท  พร้อมดำเนินคดีความผิดฐานสำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ
ที่สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี   นายกุลิศ  สมบัติศิริ  อธิบดีกรมศุลกากร แถลงข่าวจับกุมบุหรี่ปลอม จำนวน 36,120,000 มวน  รวมมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 300 ล้านบาท โดยมีนายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ
โดยบุหรี่ที่จับกุมในครั้งนี้  เป็นสินค้านำเข้าทางท่าเรือแหลมฉบัง โดยใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นอากร นำของเข้าเก็บในเขตประกอบการเสรีนิคมอุตสาหกรรมฉลุง จังหวัดสงขลา เพื่อรอการส่งออกไปจำหน่ายในประเทศมาเลเซีย จากการประสานงานไปยังศุลกากรประเทศมาเลเซีย ไม่พบข้อมูลการนำเข้าบุหรี่จากประเทศไทยผ่านชายแดนแต่อย่างใด จึงเชื่อได้ว่าบุหรี่บางส่วน ได้ลักลอบนำเข้าประเทศมาเลเซีย และบางส่วนลักลอบนำกลับมาจำหน่ายในประเทศไทย
นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ศุลกากร ได้ตรวจพบว่าสินค้าบุหรี่ที่จับกุมทั้งหมดมีการปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า ซึ่งเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำผ่านตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ความผิดเกี่ยวกับการแสดงฉลากบุหรี่ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ความผิดตาม พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ และสำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ เพื่อหลีกเลี่ยง ข้อห้าม ข้อกำกัด ตาม พ.ร.บ. ศุลกากร
                การจับกุมในครั้งนี้  สามารถตรวจยึดตู้คอนเทนเนอร์  ทั้งสิ้นจำนวน  5 ตู้ มีบุหรี่ปลอม จำนวนกว่า  36 ล้านมวน มูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจ 300 ล้านเบื้องต้นถูกดำเนินคดี ความผิดฐานสำแดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จเพื่อหลีกเลี่ยง ข้อห้าม ข้อกำกัด อันเป็นความผิดตามมาตรา 99, 27 แห่ง พ.ร.บ. ศุลกากร พ.ศ. 2469 ประกอบกับมาตรา 16, 17 แห่ง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่ 9) 2482 มาตรา 108-110 (1) แห่ง พ.ร.บ. เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาตรา 31 อนุ 1, อนุ 4 พ.ร.บ. ลิขสิทธิ์ และมาตรา 5 แห่ง พ.ร.บ. ห้ามนำของที่มีการแสดงเมืองกำเนิดเป็นเท็จ พุทธศักราช 2481   เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ