saostar

Banner โฆษณา

โรงเรียนในสังกัดเมืองศรีราชาร่วมเดินรับบริจาค โครงการก้าวคนละก้าว


โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชาร่วมส่งเสริมสนับสนุนเดินรับบริจาคเงินเข้าร่วม โครงการก้าวคนละก้าวร่วมกับ ตูน บอดี้สแลม เพื่อช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ

      วันนี้ (22 พ.ย.) นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา นางรจนา รัตนวารี รักษาการ ผอ.รร.เทศบาลบ้านศรีมหาราชา คณะผู้บริหาร นักเรียน และครู จากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา มารวมตัวร่วมส่งเสริมสนับสนุน โครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ โดยในครั้งนี้นักเรียนจากชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา ได้ร่วมเดินออกรับบริจาคจากประชาชนชาวศรีราชา โดยได้เดินภายในตลาดสดศรีราชา ถนนสายหลักของเทศบาล ซึ่งมีประชาชนจำนวนมากร่วมนำเงินมาบริจาค ทั้งนี้เงินที่ได้รับบริจาคทั้งหมดจะนำไปมอบให้จังหวัดชลบุรี ในนามของอำเภอศรีราชาที่ได้ทำกิจกรรมร่วมโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อระดมทุนช่วยเหลือซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ของ ตูน บอดี้สแลม และทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนที่ได้ร่วมกิจกรรมเกิดความรู้สึกที่ดีในการเป็นจิตอาสา เสียสละและได้ทำความดีแบ่งปันให้กับสังคม โดยครั้งนี้มียอดการบริจาคทั้งหมด 47299.50  บาท

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ