saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังสนับสนุน ปั่น ปั่น รัก เพื่อการศึกษาของเด็กและคนพิการ

 ท่าเรือแหลมฉบังร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม ปั่น ปัน รัก เพื่อการศึกษาของเด็กและคนพิการ ให้ ได้กินอิ่ม นอนอุ่น มีโอกาสทางการศึกษา ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืน ของมูลนิธิคุณพ่อเรย์

วันนี้ ( 5 พ.ย.)นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุนท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นจักรยานการกุศลเพื่อเด็กๆ และคนพิการ จากทางมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ให้ ได้กินอิ่ม นอนอุ่น มีโอกาสทางการศึกษา ช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 แล้ว ในระยะทาง 35 km.

โดยกิจกรรมกรรมดังกล่าวทางท่าเรือแหลมฉบังได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมในครั้ง นี้ 50,000 บาท โดยมีผู้บริหาร พนักงานท่าเรือแหลมฉบัง ผู้แทนจากชุมชนรอบท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วม ปั่น ปัน รัก ในกิจกรรมนี้รวม 53 คัน

สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จะได้รับเสื้อจักรยาน เป็นที่ระลึกคน ละ 1 ตัว พร้อม กระปุกออมสิน ภาพวาดข้อความขอบคุณ ฝีมือเด็กและคนพิการจากทางมูลนิธิคุณพ่อเรย์ ส่วน รางวัลพิเศษ สำหรับทีมที่ส่งผู้เข้าร่วมปั่นเยอะที่สุด อันดับที่ 1-5 จะได้รับเกียรติบัตรขอบคุณในนามทีมจากมูลนิธิคุณพ่อเรย์เพื่อเป็นที่ระลึก


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ