saostar

Banner โฆษณา

รพ.สมเด็จฯ ณ ศรีราชา พาผู้ป่วยสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2560  ณ ชายทะเลของโรงพยาบาล เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจในการต่อสู้กับโรคร้าย และถือว่าเป็นการสะเดาะเคราะห์ในการเจ็บป่วย

เมื่อเวลา 15.30 น. วันที่ 3 พ.ย. 2560  นายแพทย์สมเกียรติ บวรเสรีไผท รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลสมเด็จบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ผู้บริหาร คณาจารย์แพทย์  แพทย์ใช้ทุน   ร่วมกิจกรรมพาผู้ป่วยสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยให้ผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยประคับประคอง มาลอยกระทงกัน   ตามความเชื่อว่า การลอยกระทงนั้นถือเป็นการสะเดาะเคราะห์ในการเจ็บป่วย เพื่อให้ลอยไปกับสายน้ำ  รวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีอันดีงาม ซึ่งทางโรงพยาบาลได้ดำเนินการเช่นนี้ติดต่อมานานหลายปี เพื่อสร้างขวัญ และกำลังใจให้แก่ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยในการต่อสู้กับโรคร้ายต่อไป

ทั้งนี้ ฝ่ายกิจการนิสิต และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เห็นความสำคัญผู้ป่วยที่ข้ารับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐส่วนใหญ่มักมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปเพราะการต้องอยู่รับการรักษาในโรงพยาบาลพบกับสิ่งแวดล้อมและบุคคลที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งผู้ป่วยบางรายเป็นโรคเรื้อรัง ต้องได้รับการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลานาน ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ ประสบกับความวิตกกังวล ความเครียด อาจทำให้เกิดภาวะความซึมเศร้าและความกดดัน อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

เพื่อเป็นการสร้างความสุขเล็กๆ น้อย ๆ และสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย ให้กับผู้ป่วยเหล่านี้อีกทั้งยังเป็นการช่วยสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของไทย ด้วยเหตุนี้ทางศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก และสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ฝั่งคลินิก มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจัดกิจกรรมพาผู้ป่วยสืบสานประเพณีลอยกระทงในครั้งนี้ขึ้นข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ