saostar

Banner โฆษณา

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๑๐ โปรดเกล้าฯ พระราชทาน ผ้าพระกฐินให้ราชมงคลตะวันออก ถวายพระสงฆ์


สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทาน ผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นำไปถวายพระสงฆ์ ณ วัดสันติภักดิ์ ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี


โดยจัดให้มีพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ณ หอประชุมมังคลอุบล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเป็นผู้รับพระราชทานให้ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน  นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย  คณาจารย์ ข้าราชการ   บุคลากร แขกผู้มีเกียรติ และประชาชนในพื้นที่ พร้อมกันบริเวณพิธี อัญเชิญองค์ผ้าพระกฐินพระราชทานจากพานแว่นฟ้าหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินเข้าสู่พระอุโบสถ สำหรับการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ มียอดเงินโดยเสด็จพระราชกุศล จำนวน 865,782 บาทบาท   พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้กระทำสืบเนื่องมาเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2560 นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน เพื่อนำไปทอดถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดสันติภักดิ์ และเป็นพิธีที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นโอกาสอันดีที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  ทุกคน รวมถึงประชาชน ชุมชนใกล้เคียง จะได้มีส่วนร่วมในการทำบุญมหากุศล รวมทั้งสืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามเพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบไป
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ