saostar

Banner โฆษณา

รมช พาณิชย์ เยี่ยมชมร้านธงฟ้า ศรีราชา พร้อมหนุนให้เติบโต


รมช.พาณิชย์ เยี่ยมชมร้านธงฟ้า อ.ศรีราชา เพื่อพัฒนาให้รองรับประชาชนในพื้นที่อย่างเพียงพอ  พร้อมเตรียมยกระดับการบริหารจัดการและมีมาตรฐานที่ดีขึ้นกว่าเดิม

วันนี้ (3 ต.ค.) นายสนธิรัตน์  สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมร้านธงฟ้าประชารัฐของกิน ของใช้ ในพื้นที่  ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ว่าร้านธงฟ้าดังกล่าว มีการให้บริการ มีปริมาณสินค้าเพียงพอและปริมาณครอบคลุมกับประชาชนหรือไม่ และประชาชนที่มาใช้บริการนิยมสินค้าประเภทไหนและต้องการสินค้าอะไรเพิ่มเติม

โดยจากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้  เพื่อมีแนวทางในการนำสินค้าของชุมชนเข้ามาร่วมจำหน่ายในร้านธงฟ้า ซึ่งขณะนี้พบว่ามีการนำสินค้าภายในชุมชน เช่น กล้วย ,ผัก ,มะเขือ ฯลฯ ที่จะต้องนำเข้ามาขายในร้านธงฟ้าประชารัฐ ที่รัฐบาลให้ไว้ในการรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายสนธิรัตน์  กล่าวต่อไปว่า  นอกจากนั้น เพื่อมาดูว่าร้านธงฟ้าประชารัฐ จะพัฒนาและยกมาตรฐานของร้านชุมชนให้สามารถแข่งขันได้ ที่สำคัญจะต้องเร่งเพิ่มจำนวนร้านค้าธงฟ้าในชุมชนให้มากขึ้น เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้นร้านค้าธงฟ้าต่างๆต้องช่วยกันตรวจสอบดูแลว่าสินค้าอะไรที่ประชาชนต้องการและสามารถจำหน่ายได้รวดเร็ว และควรนำมาจำหน่ายให้เพียงพอกับความต้องการ

ขณะนี้ร้านธงฟ้าประชารัฐ ยังอาจมีไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน โดยตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์นั้น โดยระยะที่ 1 คือ  1 ร้านค้าจะต้องครอบคลุมมาใช้บริการ 600 คน

สำหรับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่เข้าร่วมโครงการนั้น เป็นร้านค้าที่ได้รับโอกาสในการเพิ่มยอดขาย และ ในอนาคตจะนำร้านดังกล่าว ยกระดับการบริหารจัดการให้ดีขึ้นและมีมาตรฐาน โดยไม่ใช่บริหารจัดการแบบรูปเดิม ซึ่งจะไม่เกินประโยชน์กับร้านดังกล่าวเลย ดังนั้นจะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างแน่นอน

ด้านนายวิโรจน์  เพ็งนาม  เจ้าของร้านธงฟ้าประชารัฐ ในพื้นที่  ต.สุรศักดิ์  กล่าว่า  ตนได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่บริเวณดังกล่าว พร้อมสนับสนุนค้าภายในชุมชนมาจัดจำหน่ายด้วย แต่เนื่องจากร้านธงฟ้าประชารัฐส่วนใหญ่ มีเงินลงทุนน้อยไม่สามารถนำสินค้าที่ประชาชนต้องการนำมาจำหน่ายได้อย่างทั่วถึง นอกจากนั้นสินค้าที่ประชาชนต้องการอาจต้องสั่งซื้อเป็นจำนวนมาก เพื่อต้นทุนจะได้ที่ถูกแต่ไม่มีเงินทุน ดังนั้นทางรัฐบาลจะต้องให้การสนับสนุนในเรื่องนี้  เพื่อให้ร้านธงฟ้าประชารัฐเติบโตยิ่งขึ้นไป


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ