saostar

Banner โฆษณา

“นายกต่าย”ให้โอวาทนักกีฬาแข่ง อปท.ระดับประเทศที่ภูเก็ต


คณะผู้บริหารเทศบาล ให้โอวาทนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ ในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35  รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ จังหวัดภูเก็ต

                เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา  นายธานี รัตนานนท์ นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา พร้อมด้วยนายจิร จักกะพาก รองนายกเทศมนตรี นางมนทกานติ์ อินทร หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ร่วมให้โอวาทและสร้างขวัญ กำลังใจ ให้แก่นักเรียนนักกีฬา ผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ จำนวน 80 คน ในโอกาสที่เดินทางเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 35 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ เทศบาลนครภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 110 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองศรีราชา

                ในครั้งนี้ เทศบาลเมืองศรีราชา ได้สนับสนุนและอนุมัติงบประมาณ สำหรับการดำเนินการตามโครงการการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ ในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้นักเรียนในสังกัดได้มีโอกาสออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา เสริมสร้างโอกาสให้กับนักเรียน ครู เจ้าหน้าที่เข้าแข่งขันได้แสดงออกในด้านความเป็นเลิศทางกีฬา และเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

                สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ ในครั้งนี้ เทศบาลเมืองศรีราชา ได้ส่งทีมกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 4 ชนิด ได้แก่ วอลเลย์บอลหญิง กรีฑา เปตอง และแบดบินตันประกอบด้วยนักกีฬาชาย หญิง และผู้ฝึกสอน จำนวน 62 คน เจ้าหน้าที่ จำนวน 5 คน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร รวมทั้งสิ้น 80 คน   


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ