saostar

Banner โฆษณา

รัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ให้กำลังใจนักลงทุนผุดโครงที่พักอาศัย รุกตลาด EEC


รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้กำลังใจภาคเอกชนที่ร่วมขับเคลื่อน EEC  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ผุดคอนโดมิเนียม-โรงแรม-คอมมูนิตี้มอลล์  รวมมูลค่า  1.2 หมื่นล้านบาท  

วันนี้( 3 พ.ย.)นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมคณะ เดินทางมายังโครงการ ไนท์บริดจ์ ดิ โอเชี่ยน ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  เพื่อมาดูการรองรับความเจริญเติบโตในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยมีนายภัครธรณ์  เทียนไชย  ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  พร้อมด้วยนายนิติ  วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา ให้การต้อนรับ

นายสนธิรัตน์  กล่าวว่า โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง และยั่งยืน ตามยุทธศาสตร์ "ไทยแลนด์ 4.0" โดยรัฐจะเดินหน้าลงทุน 5 ปี แรกกว่า 1.5 ล้านล้านบาท เพื่อยกระดับพื้นที่ภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา ให้กลายเป็น "World-Class Economic Zone" อย่างไรก็ดี การจะดำเนินนโยบายให้ประสบผลสำเร็จสูงสุดได้ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเอกชนเข้ามาร่วมลงทุนในพื้นที่ด้วย

ซึ่งขณะนี้ในอำเภอศรีราชามีนักลงทุน และภาคเอกชนเข้ามาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ EEC  จนทำให้เกิดเมือง  เกิดสังคม ขึ้นมารองรับการลงทุนคู่ขนานกันไปด้วย  หวังว่ากลไกความร่วมมือทุกมิติระหว่างภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ EEC  จะเป็นส่วนช่วยกระตุ้นการตัดสินใจนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนได้ง่ายขึ้น ทำให้ EEC กลายเป็น "เมืองยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจ" เติบโตไปจนสร้างรายได้ สร้างการเจริญเติบโตให้แก่ประเทศได้ตามเป้าหมาย และช่วยขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวสู่การเป็น "ไทยแลนด์ 4.0" ต่อไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ