saostar

Banner โฆษณา

เทศบาลเมืองศรีราชา เซ็น MOU นำท่อร้อยสายสื่อสารลงดินทั้งเมือง


เทศบาลเมืองศรีราชา ร่วมบริษัทเอกชน เซ็น MOU  โครงการ Sriracha  Smart  City (ท่อร้อยสายสื่อสารลงดิน)  เพื่อส่งเสริมให้เมืองศรีราชาเป็นเมืองน่าอยู่  โดยใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาท  คาดจะแล้วเสร็จในปี 61 นี้

นายธานี  รัตนานนท์   นายกเทศมนตรีเมืองศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  พร้อมคณะผู้บริหาร  ร่วมแถลงข่าวโครงการ Sriracha  Smart City (ท่อร้อยสารสื่อสารลงดิน) และโครงการในอนาคต CCTV เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งเป็นไปตามแนวทางของรัฐบาล Thailand 4.0  เพื่อส่งเสริมให้ท้องถิ่นศรีราชาเป็นเมืองแห่งอัจฉริยะก้าวทันยุคดิจิทัล  ณ  ห้องสีชัง โรงแรมเคปราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

นายธานี กล่าวว่า  การนำสายสื่อสารลงใต้ดินนั้น เพื่อปรับปรุงเสถียรภาพของสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และทัศนียภาพให้ดีขึ้น  รองรับระบบการสื่อสารที่มากขึ้น ทำให้มีระบบโครงข่ายสื่อสารชนิดแขวนอากาศเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและผู้ประกอบการโทรคมนาคม  ต้องจัดระเบียบการสื่อสารที่เป็นปัญหาอยู่ในขณะนี้

ดังนั้น ทางเทศบาลเมืองศรีราชา ได้มอบหมายให้ บริษัท แซด เซลล์ โซลูชั่น จำกัด  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการก่อสร้าง และดูแลรักษาระบบโครงข่ายสื่อสารใยแก้วนำแสงใต้ดิน เป็นผู้ลงทุนในการก่อสร้างท่อร้อยสายลงใต้ดินสำหรับระบบสื่อสาร โดยการใช้ท่อร้อยสายลักษณะ เพเพอร์ ยูส (Paper use)  ซึ่งจะช่วยลดภาระการลงทุนของผู้ประกอบการ และรองรับการเจริญเติบโตของการใช้งานด้านการสื่อสารโทรคมนาคม ตามแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองศรีราชา เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนเมืองศรีราชา และเป็นการพัฒนาไปสู่เมือง สมาร์ท ซิตี้ (Smart City) ในอนาคตต่อไป

โครงการดังกล่าวจะดำเนินการในเขตเทศบาล ฯบริเวณเขตชุมชนในเบื้องต้นก่อน  เพื่อรองรับความเจริญเติบโต จึงวางโครงข่ายท่อร้อยสารสื่อสารลงดิน ในระยะทาง 20-50  กิโลเมตร  ใช้งบประมาณในการดำเนินการกว่า 100 ล้านบาท มีแผนงานโครงการจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 และหลังจากนั้นต้องจะร่วมประชุมกับผู้ประกอบการกับบริษัทสื่อสารและเจ้าของสายเคเบิล เพื่อคิดค่าใช้จ่ายโครงข่ายท่อร้อยสารสื่อสารลงดินต่อไป

นอกจากนั้นยังมีโครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ เพื่อให้เมืองศรีราชาเป็นเมืองแห่งความปลอดภัย (เซฟ ซิตี้) โดยการสร้างโครงข่ายคมนาคมของเทศบาลเมืองศรีราชา ซึ่งโครงข่ายดังกล่าวเป็นโครงขายที่วางใต้ดิน ตามแนวโครงการนำสายโทรคมนาคมลงใต้ดิน โดยการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะนี้ จะมีห้องควบคุมอยู่ที่เทศบาล และอาจเพิ่มห้องควบคุมตามที่หน่วยงานร้องขอ เช่น สถานีตำรวจ เป็นต้น


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ