saostar

Banner โฆษณา

นครแหลมฉบังจัด ฟุตบอลแหลมฉบัง ยูธ คัพ 17 ทีมร่วมฟาดแข้ง


            เทศบาลนครแหลมฉบังร่วมกับผู้สนับสนุนร่วมแถลงการณ์จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุ 12 ปี “แหลมฉบัง ยูธ คัพ 2561” โดยมีผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมจับฉลากแบ่งสายการแข่งขัน พร้อมระเบิดศึกต้นเดือนมกราคม 2561

                ที่ห้องประชุมเมืองใหม่ 2 เทศบาลนครแหลมฉบัง นายสันติ ศิริตันหยง รองนายกเทศมนตรีนครแหลมฉบัง พร้อมด้วย เรือโทยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง ตัวแทนผู้สนับสนุนการจัดการแข่งขัน ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา ร่วมแถลงการณ์จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนอายุ 12 ปี แหลมฉบัง ยูธ คัพ ประจำปี 2561 เพื่อให้เยาวชนมีสุขภาพแข็งแรง ละเว้นอบายมุข ห่างไกลยาเสพติด ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ แสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ และมีน้ำใจเป็นนักกีฬา ซึ่งจะทำการแข่งขันในระหว่างวันที่ 7 มกราคม – 11 กุมภาพันธ์ 2561 โดยใช้สนามกีฬาเทศบาลนครแหลมฉบัง เป็นสนามแข่งขัน

                สำหรับผลการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันมีดังต่อไปนี้
สาย เอ ประกอบด้วย โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) โรงเรียนบริษัทไทยกสิกรสงเคราะห์ โรงเรียนบ้านโรงหีบ และโรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 1
สาย บี ประกอบด้วย โรงเรียนวัดแหลมฉบัง โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 2 โรงเรียนบ้านวังค้อ และโรงเรียนบ้านบึง (ศรีราชา)
สาย ซี ประกอบด้วย โรงเรียนบุญจิตวิทยา โรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา โรงเรียนวัดใหม่เนินพะยอม ชมรมทูบี นัมเบอร์วัน บ้านนา แหลมทองฯ และโรงเรียนวัดมโนรม
สาย ดี ประกอบด้วย ทีมพาราเดี่ยม โรงเรียนบ้านซากยายจีน สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง และโรงเรียนบ้านบางละมุง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ