saostar

Banner โฆษณา

จ.ชลบุรีวิ่งสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาล รพ.สมเด็จ ได้ยอดรวมกว่า 3 ล้านบาท


จังหวัดชลบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และ 11 อำเภอในจังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล  เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี รวมเป็นเงินกว่าสามล้านบาท

วันนี้ ( 17 ธ.ค.) ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ชัยเวช นุชประยูร ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา พร้อมด้วย นายชายชาญ เอี่ยมเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  และ 11 อำเภอในจังหวัดชลบุรี ร่วมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล  เพื่อหารายได้สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี 26 ชั้น เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ด้อยโอกาส ประชาชน แถบภาคตะวันออกมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อุปนายิกาสภากาชาดไทย โดยมีประชาชนร่วมบริจาคเงินสมทบทุนตลอดระยะทางการเดินในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

สำหรับการร่วมบริจาคในครั้งนี้ ในช่วงเช้าแต่ละอำเภอทั้ง 11 อำเภอในจังหวัดชลบุรีจะร่วมกิจกรรมเดินวิ่งของตนเองในแต่ละอำเภอเพื่อรับบริจาคเงินตามเส้นทางที่กำหนดไว้ ส่วนในช่วงบ่ายแต่ละอำเภอก็จะมาร่วมเดินรับบริจาคกันอีกครั้งที่บริเวณสวนสาธารณะเทศบาลเมืองศรีราชาก่อนร่วมกันเดินรับบริจาคไปถึงโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา ก่อนที่ส่วนราชการจะร่วมมอบเงินที่ได้รับมาในครั้งนี้ให้กับทางโรงพยาบาล

ซึ่งยอดเงินบริจาค กิจกรรม วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล 11 อำเภอจังหวัดชลบุรี สมทบทุนสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี ดังนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี มอบให้จัดซื้อคุรุภัณฑ์ทางการแพทย์เป็นเงิน 20,478,710 บาท และแยกเป็นแต่ละอำเภอได้ดังนี้  1.อำเภอเมืองชลบุรี  165,000 บาท  2.อำเภอบางละมุง 279,000.50 บาท   3.อำเภอพนัสนิคม 50,000 บาท   4.อำเภอศรีราชา 438,510 บาท  5.อำเภอสัตหีบ 135,580.75 บาท  6.อำเภอบ้านบึง  232,810 บาท   7.อำเภอเกาะจันทร์ 100,000 บาท   8.อำเภอบ่อทอง 168,542 บาท    9.อำเภอหนองใหญ่  346,888 บาท  10.อำเภอพานทอง 493,999 บาท  และ 11.อำเภอเกาะสีชัง 57,000 บาท รวมยอดเงินทั้งสิ้น 3,043,329  บาท


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ