saostar

Banner โฆษณา

อัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี แข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2560

 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จ.ชลบุรี แข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมให้ นักเรียน รักการออกกำลังกาย มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 ที่สนามสิรินธร โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายกฤษฎา จันทร์จำรัสแสง  ศิษย์เก่ารุ่น 2710 เป็นประธานเปิดการแข่งขันกรีฑาสี ปีการศึกษา 2560 ในปีนี้โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชามีนักเรียน 4,250 คน โดยได้จัดแบ่ง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษาให้สังกัดอยู่ในสีต่างๆจำนวน 8 สีคือ สีแดง สีขาว สีน้ำเงิน สีชมพู สีม่วงสีเหลือง สีเขียว และสีฟ้า สำหรับการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาได้จัดต่อเนื่องขึ้นเป็นประจำทุกๆปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพ และรักการออกกำลังกาย  มีความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ มีความมั่นใจในตัวเอง กล้าแสดงออก อย่างเหมาะสม ซึ่งกรีฑาสีประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ