saostar

Banner โฆษณา

ชลบุรีเข้มความปลอดภัย 27 จุดทางบก และทางน้ำช่วงเทศกาลปีใหม่


            รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจเข้มความปลอดภัยในการเดินทางทั้งทางบกและทางทะเล ในช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลวันปีใหม่ เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุและอุบัติภัยที่จะเกิดขึ้น

                วันนี้ (29 ธ.ค.) นายเชาวลิตร แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจเยี่ยมศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.2560- วันที่ 3 ม.ค.2561 ทางทะเลบริเวณท่าเทียบเรือจรินทร์ ที่นักท่องเที่ยวใช้เดินทางไปยังเกาะสีชัง พบว่าผู้ให้บริการเรือข้ามฟากปฏิบัติตามกฎหมายได้เป็นอย่างดี โดยให้นักท่องเที่ยวทุกคนที่โดยสารเรือข้ามฟากจะต้องใส่เสื้อชูชีพกันทุกคน โดยเข้มงวดการบรรทุกคนไม่ให้เกินจำนวนที่นั่งที่เรือสามารถบรรทุกได้ รวมทั้งการจราจรบนถนนสุขุมวิท ก็จะเป็นการตั้งด่านอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนให้อย่างปลอดภัย รวมทั้งจุดตัดรถไฟที่นำป้ายเตือนมาติดตั้งไว้ทุกจุด

                โดยทาง นายเชาวลิตร แสงอุทัย เปิดเผยว่า จังหวัดชลบุรีมีมาตรการดูแลความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนและเรือข้ามฟาก โดยมีจุดตรวจหลักทางถนนทั้งสิ้น 27 จุด เป็นทางน้ำ 3 อำเภอคือ อำเภอบางละมุง อำเภอศรีราชา และอำเภอเกาะสีชัง ซึ่งการดูแลความปลอดภัยทางน้ำ จำนวนผู้โดยสารต้องครบตามจำนวนตามที่กฎหมายกำหนด ผู้โดยสารทุกคนจะต้องสวมเสื้อชูชีพ หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่ปล่อยให้เรือออก ในช่วงเวลากลางคืน ตั้งแต่ 18.00 น. – 06.00 น.จะไม่ให้เรือเอกชน เรือเช่าเหมาออกรับส่งผู้โดยสาร เนื่องจากป้องการขับเรือเฉี่ยวชนกัน ส่วนทางด้านถนนก็จะมีนายอำเภอแต่ละอำเภอเป็นผู้ควบคุมศูนย์

                รวมทั้งจุดตัดรถไฟที่จังหวัดชลบุรีมีถึง 143 จุด ทุกจุดมีเครื่องกั้น พร้อมทั้งเพิ่มป้ายเตือน เป็นการรองรับนักท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาจังหวัดชลบุรีกว่า 1 ล้านคน และยังกำชับเจ้าหน้าที่ด้วยการใช้วาจาสุภาพกับที่ใช้รถใช่ถนนอีกด้วย
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ