saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังขึ้นระวางเรือ ท่าเรือ 304 มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท


ท่าเรือแหลมฉบังจัด พิธีขึ้นระวางเรือ ท่าเรือ 304”  เรือลากจูงลำใหม่ มูลค่ากว่า 400 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการปฏิบัติงานที่จะมุ่งสู่การเป็นประตูการค้าหลักของประเทศ

ที่ท่าเรือกองอำนวยการ ท่าเรือแหลมฉบัง  ร้อยตำรวจตรีมนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง รักษาการแทนผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีขึ้นระวางเรือ ท่าเรือ 304โดยมีคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง  และบริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน)  เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้

การท่าเรือแห่งประเทศไทย ได้จ้างเหมาให้ บริษัท เอเชียน มารีน เซอร์วิสส์ จำกัด (มหาชน) ต่อเรือลากจูง ขนาดกำลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน จำนวน 1 ลำ ชื่อ "ท่าเรือ 304" (สาม-ศูนย์-สี่) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการลากจูงเรือสินค้าขนาดใหญ่  มีขนาดกำลังฉุดไม่น้อยกว่า 50 เมตริกตัน มีขนาดความยาวตลอดลำ 36.2 เมตร ความกว้าง 10.0 เมตร กินน้ำลึกสูงสุด 4.4 เมตร ความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า 12 นอต เรือท่าเรือ 304 เป็นเรือที่มีการบังคับเรือด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยใช้งบประมาณกว่า 400 ล้านบาท  ในการต่อเรือลำนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และศักยภาพในการให้บริการเรือสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ให้สามารถเข้าเทียบท่าและออกจากท่าเทียบเรือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัย

นอกจากนั้นเพื่อตอบสนองการให้บริการในฐานะองค์กรสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และการขนส่งทางน้ำ มุ่งสู่การเป็นประตูการค้าหลักของประเทศ การให้บริการที่เป็นเลิศ เพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในระดับสากลอย่างยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

พร้อมทั้ง ได้จัดให้มีวิธีวางกระดูกงู และพิธีปล่อยเรือลงน้ำ ตามแบบความเชื่อของชาวเรือถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างสมบูรณ์แล้ว พิธีขึ้นระวางเรือในวันนี้เป็นพิธีกรรมสำคัญอีกวิธีการหนึ่งของการต่อสร้างเรือให้ถูกต้องตามประเพณีของชาวเรือ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่เรือและเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในเรือต่อไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ