saostar

Banner โฆษณา

อีสท์ วอเตอร์ จัดฟาดแข้งฟุตบอลประเพณีกระชับมิตร 6 หน่วยงาน


อีสท์ วอเตอร์ จัดฟาดแข้งฟุตบอลประเพณีกระชับมิตร 6 หน่วยงาน ผสานความร่วมมือหน่วยงานในพื้นที่ภาคตะวันออก พร้อมมอบเงินสมทบทุนสร้างศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติฯ รพ.สมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

"อีสท์ วอเตอร์" เป็นเจ้าภาพจัดกีฬาประเพณีกระชับมิตร 6 หน่วยงาน โดยมี กรมชลประทาน (RID) การประปาส่วนภูมิภาค (PWA) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) บมจ.ไทยออยล์ และสมาคมสื่อมวลชนอำเภอศรีราชา จ.ชลบุรี รวมพลัง 6 หน่วยงาน ฟาดแข้งฟุตบอล 6 เส้า เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างกัน สอดแทรกการทำความดีเพื่อสังคม รายได้สมทบทุนโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย โดยแบ่งเป็นกลุ่มจิตอาสาสร้างฝาย ร่วมบริจาคเงิน 57,000 บาท และ 6 ทีมที่ร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนอีก 1 แสนบาท

นายบดินทร์ อุดล ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ อีสท์ วอเตอร์ กล่าวถึงกิจกรรมในครั้งนี้ว่า "อีสท์ วอเตอร์" ในฐานะที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับทรัพบากรน้ำ จึงเห็นความสำคัญในการการสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพื้นที่ภาคตะวันออก และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับส่วนราชการ ลูกค้า และสื่อมวลชน ที่จะก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีในอนาคต เนื่องจากเป็นการรวมตัวของหน่วยงานหลายๆ หน่วยงานที่เกี่ยวกับการใช้น้ำและบริหารจัดการน้ำในจังหวัดชลบุรี โดยรายได้จากการจัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้ จะสมทบทุนบริจาคให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เพื่อร่วมพัฒนาหน่วยพยาบาลระดับภูมิภาคให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภาคตะวันออกต่อไป"

กีฬาประเพณีครั้งนี้เป็นการจัดการแข่งขันขึ้นครั้งแรก โดยมี อีสท์ วอเตอร์ เป็นเจ้าภาพ และกำหนดให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีหมุนเวียนสลับกันเป็นเจ้าภาพ สำหรับปีนี้ อีสท์ วอเตอร์ ได้ดำเนินการปรับปรุงสนามฟุตบอล อ่างเก็บน้ำบางพระ เพื่อเป็นสนามกลางที่จะใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีในปีต่อๆไป รวมทั้งอุปกรณ์กีฬาเพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้กับบุคลากรของสำนักชลประทานที่ 9 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกพื้นที่ ตลอดจนประชาชนทั่วไปให้ได้ใช้ประโยชน์ในระยะยาวต่อไป

สำหรับผลการแข่งขันปรากฏว่า กองเชียร์ยอดเยี่ยมได้แก่ กรมชลประทาน ทีมแฟร์เพลย์ได้แก่ ทีมอีสวอเตอร์ ทีมชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้คือ การประปาส่วนภูมิภาค รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ ทีมการไฟฟ้าฝ่ายผลิต รองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่ สำนักงานชลประทานที่ 9 และรางวัลดาวซัลโวได้แก่ นายภานุพงษ์ เพ็งเพ็ชร จากทีมการไฟฟ้าฝ่ายผลิต สำหรับเจ้าภาพในครั้งต่อไปได้แก่ทีม สำนักงานชลประทานที่


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ