saostar

Banner โฆษณา

ดาราสมุทร ศรีราชา จัดพิธีถวายราชสดุดีในหลวงรัชกาลที่ ๙


โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา จัดพิธีถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย ทรงงานหนักตลอดรัชสมัยของพระองค์

       ที่  ศาลารวมใจโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา บาทหลวงอนุสรณ์ พงษ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทรศรีราชา เป็นประธานถวายพานพุ่มดอกไม้ ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระราชสมภพ จากนั้นผู้แทนนักเรียนได้กล่าวบทอาเศียรวาท  ประธานในพิธีกล่าวถวายราชสดุดี รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย ทรงงานหนักตลอดรัชสมัยของพระองค์ เพื่อปัดเป่าความทุกข์ของประชาชน ได้ทรงพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ทรงได้รับการถวายพระเกียรติจากยูเนสโก้ในฐานะ กษัตริย์นักพัฒนาผู้ยิ่งใหญ่

 จากนั้นนักเรียนระดับชั้นมัธยมต้นได้มีการแสดงชุดรำถวายราชสดุดี รวมทั้งผู้ที่เข้าร่วมพิธีทุกคนร่วมขับร้องเพลง still on my mind ซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 37 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่   ๙ ทรงพระราชนิพนธ์คำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองเป็นเพลงแรก และเพลงยิ้มสู้ เป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 16 ทรงพระราชนิพนธ์ในปี พ.ศ. 2495 เพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจแก่คนตาบอด แล้วพระราชทานให้นำไปบรรเลงในงานสมาคมช่วยคนตาบอด ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมถึงร่วมร้องเพลง ความฝันอันสูงสุด เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 43 ซึ่งท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค ได้รับพระราชเสาวณีย์จากสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ให้เขียนบทกลอนแสดงความนิยมส่งเริมคนดีให้มีกำลังใจในการทำงาน ต่อมาได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงใส่ทำนองลงในคำกลอน ความฝันอันสูงสุด นับเป็นเพลงพระราชานิพนธ์แรกที่ได้ทรงจากคำร้อง
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ