saostar

Banner โฆษณา

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ถวายผ้าป่าสามัคคี

 

วันนี้ (7 ธ.ค.60)  ที่สำนักสงฆ์ช่องเขาน้ำซับ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายพิพัฒน์ บุนนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง - บริหาร และนายวิศิษฐ์ ปฐมเจริญโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง - ปฏิบัติการ เป็นประธานถวายองค์ผ้าป่าสามัคคี

ทั้งนี้ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ฝ่ายปฏิบัติการภาคกลาง เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อซ่อมแซมกุฏิพระที่ชำรุด โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่สำนักงานอ่าวไผ่ สำนักงานบางปะอิน กองบำรุงรักษาสถานีไฟฟ้าแรงสูง กองบำรุงรักษาระบบสื่อสาร และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 135,748 บาท เพื่อให้พระสงฆ์นำไปซ่อมแซมกุฏิพระที่ชำรุด และบำรุงศาสนสถานต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ