saostar

Banner โฆษณา

อบต. หนองขามร่วมกับฟิตเนตเอกชนวิ่งระยะสั้นให้ก้าวคนละก้าว

องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองขามร่วมกับฟิตเนตเอกชนเจ้าของไอเดีย วิ่งทุก 1 กิโลเมตรบนเครื่องวิ่งจะบริจาค 5 บาท จัดวิ่งระยะสั้นสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล ในส่วนที่พี่ตูนวิ่งไปไม่ถึง ส่งเสริมให้ทุกคนได้ออกกำลังกาย

ที่ฟิตเนต ไลฟ์สไตล์ หมู่ 3 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี นายสมหมาย จันทร์ฉาย นายก องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองขาม นายวสันต์ เต็มศิริพงศ์ นายกสมาคมแหล่งท่องเที่ยวชลบุรี นายวรวุฒิ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท ฟิตเนส ไลฟ์สไตล์ จำกัด ได้ร่วมกันเปิดกิจกรรมวิ่งสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล ที่จะจัดขึ้นใน โดยจะใช้เส้นทางวิ่งตั้งแต่ ฟิตเนส ไลฟ์สไตล์ สวนเสือศรีราชาถึงสนามแข่งรถหนองขามซึ่งได้รับความสนใจมีผู้เข้าร่วมวิ่งกว่า 500 คน

นายวรวุฒิ สิทธิพงศ์ ประธานกรรมการ บริษัท ฟิตเนส ไลฟ์สไตล์ จำกัดกล่าวว่า หลังจากที่ ฟิตเนส ไลฟ์สไตล์ ได้ผุดไอเดีย  วิ่งทุก 1 กิโลเมตรบนเครื่องวิ่งบริจาค 5 บาท เพื่อสมทบทุนโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล ที่พี่ตูน บอดี้สแลม ที่ใกล้จะถึงจุดหมายแล้วในขณะนี้ ทางฟิตเนส ไลฟ์สไตล์ ร่วมกับองค์กรบริหารส่วนตำบลหนองขาม และผู้สนับสนุนโครงการจึงจัดให้มีการวิ่งในส่วนที่ พี่ตูน วิ่งไปไม่ถึง โดยจะเริ่มวิ่งที่ ฟิตเนส ไลฟ์สไตล์ สวนเสือศรีราชาถึงสนามแข่งรถหนองขามโดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือวิ่ง 5 กิโลเมตร กับวิ่ง 9 กิโลเมตร ในวันนี้เราได้รับการบริจาคทั้งสิ้น 76,997.50 บาท ซึ่งจะนำไปรวมกับยอดที่มีนักวิ่งมาวิ่งบนเครื่องวิ่งระยะทางรวม 7,019.17 กิโลเมตรเป็นเงิน 3,5095.85 กิโลเมตร เมื่อรวมเงินทั้งหมดซึ่งมีที่ผู้สนับสนุนบริจาคด้วยจะได้ยอดรวมบริจาคคือ 130,000 บาท โดยจะมอบเงินทั้งหมด ให้กับทางท่านนายกสมหมาย จันทร์ฉาย นายก องค์กรบริหารส่วนตำบลหนองขาม ส่งมอบต่อให้กับโครงการก้าวคนละก้าว เพื่อ 11 โรงพยาบาล ตามโครงการต่อไป

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ