saostar

Banner โฆษณา

กู้ภัยสว่างประทีปฯ ปล่อยแถวเฝ้าระวังอุบัติเหตุ-อุบัติภัย ช่วงเทศกาลปีใหม่วันนี้ (26 ธ.ค.60) ที่ศูนย์ปฏิบัติการหน่วยกู้ภัยสว่างประทีปธรรมสถาน ศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  นายนิติ วิวัฒน์วานิช นายอำเภอศรีราชา เป็นประธานในการปล่อยแถวรถพยาบาลกู้ชีพ-กู้ภัย เฝ้าระวังอุบัติเหตุ-อุบัติภัย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พร้อมกล่าวให้โอวาท โดยมีนายมาโนชย์ อุ่นตระกูลทอง ประธานหน่วยกู้ภัยฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่ อาสาสมัครฯ คอยให้การต้อนรับ

ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ที่กำลังจะถึงนี้ มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน ประชาชนใช้รถใช้ถนนในการเดินทางสัญจรกลับภูมิลำเนา และเดินทางท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก ทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สินของประชาชนสูงกว่าในช่วงปกติ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันและเฝ้าระวังเพื่อลดความสูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ 2561 ตามนโยบายของรัฐบาลในโครงการประชารัฐรวมใจ ด้วยมาตรการ 1ร. 2ส. 3ข. 4ม. (10รสขม) ได้แก่
 1.ไม่ขับขี่เร็วกว่ากฏหมายกำหนด
2.ไม่ขับขี่ย้อยศร
 3.ไม่ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร
4คาดเข็มขัดนิรภัย
5.มีใบขับขี่
 6.ไม่แซงในที่คับขัน
7.ไม่ดื่มสุราเมื่อขับขี่
 8.ขับขี่หรือซ้อนท้ายโดยสวมหมวกนิรภัย
 9.ขับขี่ด้วยความระมัดระวังไม่ประมาท
10.ไม่ใช้ไม่โทร

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ บูรณาการเข้มข้นกวดขันวินัยจราจร จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อสวัสดิภาพของผู้ใช้รถใช้ถนน หน่วยกู้ภัยสว่างประทีปฯ ในฐานะหน่วยงานอาสาสมัคร เสมือนหนึ่งผู้ช่วยเจ้าพนักงาน จึงนับว่าเป็นความเสียสละ มีเกียรติที่น่ายกย่องในจิตอาสา เพื่อร่วมกันบรรลุถึงเป้าหมายในการลดความสูญเสียในช่วงเทศกาลแห่งความสุขถ้วนทั่วกันข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ