saostar

Banner โฆษณา

ชาวศรีราชาปฎิญาณตนเราทำความด้วยใจ เพื่อความสามัคคี มีสุขของประเทศชาติ


ทุกภาคส่วนของอำเภอศรีราชาร่วมจัดกิจกรรม ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ พร้อมทั้งกล่าวคำปฏิญาณตน “ เราทำความดีด้วยหัวใจ”

วันนี้ (5 ธ.ค.) นายเชาวลิตร  แสงอุทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดกรวยดอกไม้ด้านหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล และกล่าวเปิดกิจกรรมความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน พร้อมกันนี้ผู้ร่วมกิจกรรมทั้งกลุ่มจิตอาสา นายอำเภอศรีราชาและข้าราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ กลุ่มพลังมวลชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม  ที่หน้าอาคารศรีราชาประชาคม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

โดยผู้ที่เข้าร่วมงานได้ร่วมกันนั่งคุกเข่าชูกำปั้นขวาพร้อมกล่าวคำปฏิญาณ เราทำความดีด้วยหัวใจ 3 ครั้ง ทั้งนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุขและประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน

ดังนั้นในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ และทุกภาคส่วนจึงได้รวมพลังความสามัคคี ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อ ถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โดยทุกภาคส่วนได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในที่ว่าการอำเภอศรีราชา และพื้นที่ท้องถิ่นของตนเอง

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ