saostar

Banner โฆษณา

อัสสัมชัญศรีราชา พัฒนาระบบอินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ รับโรงเรียน EEC


            โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชาลงนามซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ให้เป็นโรงเรียนที่รองรับการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC

                วันนี้ (12 ธ.ค.) ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ได้ร่วมลงนามซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน กับ 4 บริษัทภาคี ได้แก่ บริษัทฮอลลิวู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล บริษัท เอส พี วี ไอ จำกัด บริษัทจัสมินอินเทอร์เน็ตจำกัด และบริษัทชิชาง คอมพิวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อยกระดับและพัฒนาระบบเทคโนโลยีของโรงเรียนไปสู่ดิจิทัลยุคใหม่ ในการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นการลงทุน พัฒนาบุคลากร ความรู้ ความเชียวชาญด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อปรับเปลี่ยนการศึกษาที่ก้าวไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งเป็นการรองรับการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC โดยมี นายประสิทธิ์ จิตร์นิยม หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ครู นักเรียน ร่วมเป็นสักขีพยาน

                ภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2559 โรงเรียนได้ลงทุนซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีและพัฒนาระบบเครือข่ายด้วยงบประมาณกว่า 20 ล้านบาท ในปี 2560 โรงเรียนได้ลงทุนพัฒนาระบบไปอีก เกือบ 8  ล้านบาท เพื่อที่จะช่วยยกระดับและพัฒนาการศึกษาอันจะนำไปสู่การเป็นโรงเรียนแห่งนวัตกรรม ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ตลอดจนนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต รวมทั้งให้เป็นโรงเรียนที่รองรับการพัฒนาเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก หรือ EEC อีกด้วย


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ