saostar

Banner โฆษณา

18 มกรา วันคล้ายวันสถาปนา 13 ปี ราชมงคลตะวันออก


                มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 13 ปี  เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.๙) ที่ทรงพระราชทานนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วันนี้ (18 ม.ค.)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พร้อมด้วย  ผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมโครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครบรอบ 13 ปี  เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ร.9) ที่ทรงพระราชทานนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  โดยได้รับเกียรติจากนายนิติ  วิวัฒน์วานิช  นายอำเภอศรีราชา พ.ต.อ. เรืองศักดิ์  บัวแดง ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรศรีราชา นายพันธุ์ศักดิ์  เกตุวัตถา  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายสมศักดิ์  เกตุวัตถา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เข้าร่วม ณ หอประชุมมังคลอุบล และในบริเวณพื้นที่ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548  ซึ่งได้รับการประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 อันเป็นผลให้คณะเกษตรศาสตร์บางพระ วิทยาเขตบางพระ (จ.ชลบุรี) วิทยาเขตจันทบุรี (จ.จันทบุรี) วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ (กทม.) และวิทยาเขต  อุเทนถวาย (กทม.) ปรับเปลี่ยนสถานะและยกฐานะขึ้นเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

กิจกรรมในงานมี พิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัย พิธีมอบโล่บุคลากรดีเด่นประจำปี 2560  พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรนักศึกษา เพชรราชมงคลตะวันออก นอกจากนี้จัดให้มีพิธีสงฆ์ ถวายภัตตาหารเพล และถวายปัจจัยไทยธรรม แด่พระสงฆ์   รวมถึงจัดให้มีนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการนวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีแขกผู้มีเกียรติ นักศึกษาจากทั้ง 4 วิทยาเขต และครูอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนในจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมงานกว่า 2,000 คน


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ