saostar

Banner โฆษณา

กระเป๋าบุญ รายได้สร้างอาคารผู้ป่วย งวดแรกพยาบาลมอบ 1 ล้านบาท


ฝ่ายพยาบาลโรงพยาบาลสมเด็จ พระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา และกลุ่มจิตอาสา ส่งมอบเงินจำนวน 1 ล้านบาท ที่ได้มาจากการ จำหน่ายกระเป๋าบุญ สมทบทุนสร้าง อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี

                วันนี้ (31 ม.ค.)  นางสายทิพย์ อานโพธิ์ทอง ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล ด้านวิชาการ โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย ได้มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท จากการจำหน่ายกระเป๋าบุญ ให้กับ ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ชัยเวช นุชประยูรผู้ช่วยเลขาธิการ สภากาชาดไทย รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ กลุ่มจิตอาสา และผู้มาร่วมซื้อกระเป๋าทำบุญ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

นางสายทิพย์ อานโพธิ์ทอง เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ และบุคลากร ของโรงพยาบาล ได้มีแนวคิด ที่จะเป็น แรงขับเคลื่อน อีกส่วนหนึ่ง เพื่อหารายได้ช่วยกันสมทบทุนสร้าง อาคารศูนย์รักษาพยาบาลรวมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า 150 ปี จึงจัดกิจกรรม กระเป๋าบุญ ขึ้นมา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความร่วมมือ จากเจ้าหน้าที่ บุคลากร และพยาบาล ที่ว่างจากการปฏิบัติหน้าที่ มาช่วยกัน รับออเดอร์ และตกแต่งกระเป๋าบุญ เพื่อไว้จำหน่ายให้กับผู้สนใจ ร่วมกันทำบุญสร้างอาคารศรีสวรินทิรานุสรณ์ 150 ปี ที่กำลังก่อสร้างอยู่ให้แล้วเสร็จ


 ซึ่งกิจกรรม ดังกล่าว ดำเนินการมาสักระยะแล้ว แต่กำลังได้รับความสนใจในกระแสโลกโซเชียล ทำให้ปัจจุบัน มียอดสั่งจองกระเป๋า บุญไปแล้วมากกว่า 5,000 ใบ เป็นยอดบริจาคที่จะส่งมอบให้กับทางโรงพยาบาล รอบแรก สูงถึง 1,000,000 บาท โดยแบ่งการจัดจำหน่าย ออกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก ใบละ 150 บาท ขนาดกลาง และใหญ่ ใบละ 200 บาท พร้อมผ้าพันกระเป๋าสีสันสวยงาม ผืนละ 50 บาท สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสอบถาม หรือสั่งจอง ในทุกวันอังคาร และพฤหัส หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จ ฯ 038 320 200 ต่อ 3123 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลสมเด็จฯ พร้อมเปิดรับสมัครกลุ่มจิตอาสา มาช่วยสานต่อ กิจกรรมนี้ด้วย

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ