saostar

Banner โฆษณา

ภาครัฐเอกชนจังหวัดชลบุรี จวกยับ เปิดใช้ถนนมอเตอร์เวย์ สาย 7 เดือดร้อนหนักภาครัฐ-เอกชน จ.ชลบุรี จวกยับ หลังเปิดใช้เส้นทางพิเศษระหว่างเมือง สายกรุงเทพฯ-พัทยา (มอเตอร์เวย์ สาย 7) เพียงไม่กี่สัปดาห์ สร้างปัญหาต่อประชาชน เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของประเทศ  พร้อมเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะสั้นและยาว  เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเร็ว

วันนี้ ( 9 ม.ค.) นายเชาวลิตร  แสงอุทัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการประชุม เพื่อรับทราบปัญหาและแนวทางแก้ไข จากการเปิดใช้เส้นทางพิเศษระหว่างเมือง สายกรุงเทพ-พัทยา (มอเตอร์เวย์ สาย7)  ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อำเภอศรีราชา พร้อมมีหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ เช่น ศรีราชา ,บางพระ,แหลมฉบัง และ หนองขาม และผู้ประกอบการขนส่งสินค้า  ที่ได้รับความเดือดร้อนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมมีตัวแทนจากกรมทางหลวง มารับฟัง เพื่อวางแนวทางการแก้ไขต่อไป

นายเชาวลิตร  กล่าวว่า  ในการประชุมในครั้งนี้ มีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เสนอถึงปัญหาความเดือดร้อน ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหารถติดเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ,ปัญหาการเกิดอุบัติเหตุ , ปัญหาการเดินทางข้ามจากถนนมอเตอร์เวย์ฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่ง  โดยกรมทางหลวงวางแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร  ในระยะสั้นและระยะยาวเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นสร้างความเสียหายต่อสังคม ,การขนส่ง, การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของประเทศอย่างมหาศาล

สำหรับปัญหาที่ภาครัฐและเอกชน เสนอนั้น ทางจังหวัดชลบุรีจะรวบรวม เพื่อทำหนังสือถึงอธิบดีกรมทางหลวง หรือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการวางแนวทางแก้ไข เนื่องจากตัวแทนจากกรมทางหลวงที่รับเรื่องในครั้งนี้ เป็นระดับล่างไม่สามารถชี้แจงและทำความเข้าใจต่อผู้ที่เดือดร้อนได้เท่าที่ควร  เพราะบางเรื่องเป็นระดับนโยบาย ที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ

โดยข้อเสนอต่างๆ ประกอบด้วย  1. ป้ายบอกเส้นทางในการเดินทางเข้า-ออกถนนมอเตอร์เวย์ ไปจุดต่างๆให้ชัดเจน  2.เปิดจุดทางเข้า-ออกฉุกเฉินบนถนนมอเตอร์เวย์ หากมีอุบัติเหตุร้ายแรง สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที  3.เส้นทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์มีไฟแดงหลายจุด ทำให้การจราจรติดขัด อาจยกเลิกและไปยูเทิร์นแทน  4. จุดทางเข้า-ออก มอเตอร์เวย์มีน้อยไม่เพียงพอ ควรหาจุดเข้า-ออกเพิ่ม 5.ย้ายด่านเก็บเงินบางจุดที่สร้างปัญหารถติด ไปสร้างตรงจุดที่เหมาะสมแทน 6. เพิ่มเส้นทางคู่ขนานจาก 2  เลน เป็น 3 เลน

นายเชาวลิตร  กล่าวต่อไปว่า  สำหรับข้อเสนอต่างๆนั้น ทางจังหวัดจะเฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งบางเรื่องสารถดำเนินการได้ทันท่วงที เพื่อแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แต่บางเรื่องจะต้องใช้ระยะเวลา โดยจะต้องมีคำตอบว่าดำเนินการอะไรและจะแล้วเสร็จเมื่อไร ซึ่งจะต้องมีการประชุมและติดตามอย่างต่อเนื่อง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังเสร็จจากการประชุม มีกลุ่มสมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังและชมรมขนส่งสินค้าท่าเรือแหลมฉบัง ได้ยื่นหนังสือต่อนายเชาวลิตร  แสงอุทัย  รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ถึงปัญหาความเดือดร้อนด้านการจราจรติดขัดบนถนนเส้นทางพิเศษระหว่างเมือง สายกรุงเทพฯ-พัทยา (มอเตอร์เวย์ สาย7) เพื่อเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ