saostar

Banner โฆษณา

ภูมิใจชาวบ้านศรี น้องซีดี รับมอบเกียรติคุณวันเด็กจากระทรงศึกษาธิการ


กระทรวงศึกษาธิการ มอบประกาศเกียรติคุณเยาวชนที่นำชื่อเสียงให้กับประเทศ ด้านกีฬา และนันทนาการ แก่น้องซีดี เจ้าของโดรนเรชซิ่ง

นายธนดิษฐ์ เริงฮัง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา ได้จัดพิธีแสดงความยินดีกับ “น้องซีดี” เด็กชายศักรินทร์ คงทน ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลเด็กและเยาวชน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ ในด้านกีฬา และนันทนาการ จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2561 ที่บริเวณด้านหน้าเสาธงโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา

เนื่องด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีโครงการให้สถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลสำเร็จ การเรียนการสอนในด้านต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2560 ของนักเรียนที่มีผลงานสร้างชื่อเสียงให้กับ สถานศึกษา และท้องถิ่น จากสถานศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อรับคัดเลือกให้รับรางวัลเด็กและเยาวชน ที่นำชื่อเสียงให้กับประเทศ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2561 นี้ เพื่อให้เป็นแบบอย่าง และสร้างกำลังใจให้กับเด็ก และเยาวชนในอนาคตต่อไป

สำหรับ เด็กชายศักรินทร์ คงทน เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของโรงเรียนเทศบาลบ้านศรีมหาราชา เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจ ของชาวอำเภอศรีราชา ที่ถูกรับคัดเลือกให้เป็นผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงคุณค่านี้   ซึ่งเด็กชายศักรินทร์ ได้สร้างผลงานการคว้ารางวัลชนะเลิศมากมาย ทั้งระดับประเทศ ระดับเอเชีย และระดับโลก ในการแข่งขันเฮลิคอปเตอร์บังคับ และอากาศยานใบพัดหรือโดรน ในประเภททักษะ ต่าง ๆ มามากมาย ซึ่งมีผู้ปกครองและครอบครัว คอยเป็นผู้สนับสนุน ความตั้งใจของน้อง และดูแลการเรียนการสอนควบคู่ไปด้วย
                


ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ