saostar

Banner โฆษณา

อัสสัมชัญศรีราชา จัดงานราตรีสัมพันธ์ส่งเสริมความสามารถของเด็ก


โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา จัดงานราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา เพื่อส่งเสริมการแสดงออกของเด็กนักเรียนในทางสร้างสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครูและนักเรียน และนำรายได้เข้ากองทุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

วันนี้ (24 ม.ค.) นายพงษ์สวัสดิ์ รัตนะเหลี่ยม นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา เป็นประธานเปิดงาน “ราตรีสัมพันธ์อัสสัมชัญศรีราชา” ประจำปีการศึกษา 2560 ราชา เพื่อส่งเสริมการแสดงออกของเด็กนักเรียนในทางสร้างสรรค์ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครอง ครูและนักเรียน และนำรายได้เข้ากองทุนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน โดยมีมาสเตอร์เชิดชัย ยังให้ผล หัวหน้าฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ครู ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ที่บริเวณลานเวทีเอนกประสงค์ ตึกเซนต์หลุยส์ โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางคณะผู้จัดงานได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 วันคือ วันที่ 24 มกราคม เป็นการแสดงนำเสนอของเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัย ส่วนวันที่ 25 มกราคม จะเป็นการแสดงของนักเรียนชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา

สำหรับการแสดงในวันนี้ได้แบ่งการแสดงออกเป็นหลายชุดโดยให้นักเรียนได้ออกมาแสดงร่วมประกอบเพลงสร้างความสนุกสนานให้กับผู้ปกครองและนักเรียนที่เข้ามาร่วมในงานเป็นอย่างมากข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ