saostar

Banner โฆษณา

รองผู้การเมืองชลลงพื้นที่แก้การจราจรทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์


            รองผู้บังคับการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่สี่แยกหนองยายบู่ ทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์ สาย 7 ร่วมกับตำรวจจราจร สภ.หนองขาม แก้ไขปัญหาจราจร หลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าการจราจรติดขัดเนื่องจากการปิดทางเข้าออก

                วันนี้ ( 12 ม.ค.) เวลา 15.30 น. พ.ต.อ.พิสิษฐ์ โปรยรุ่งโรจน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่สี่แยกไฟแดงหนองยายบู่ ทางคู่ขนานทางด่วนมอเตอร์เวย์ สาย 7 อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.หนองขาม เพื่อตรวจสอบการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณแยกดังกล่าว หลังจากมีประชาชนร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากการจราจรที่ติดขัดบนถนนสายดังกล่าว หลังจากกรมทางหลวงได้ปิดทางเข้าออกทางด่วนมอเตอร์เวย์ จนเป็นกระแสเรียกร้องของประชาชนอยู่ในขณะนี้

                ซึ่งจากการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.หนองขาม ได้ทำการปรับเวลาไฟเขียวให้กับรถทางตรงสายคู่ขนานให้มีเวลาที่เพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณ 60 วินาที เพิ่มเป็น 80 วินาที ทั้งขาเข้าและขาออก ส่วนถนนสายรองปรับเป็น 40 วินาที ซึ่งจากการปรับเปลี่ยนดังกล่าวจะสามารถทำให้รถทางสายคู่ขนานระบายตัวได้คล่องมากขึ้น แต่ก็ยังพบว่ามีรถบางคันฝ่าฝืนกฎจราจร เช่น เปิดเลนเอง จากสองเลน เพิ่มเป็นสามเลน อาจทำให้อาจเกิดอันตรายได้  แม้ช่วงเวลาที่รองผู้บังคับการลงพื้นที่ก็ยังพบเหตุการณ์ดังกล่าว แต่ก็ได้ว่ากล่าวตักเตือนไปเท่านั้น

                ส่วนถนนสายอื่น ๆ ในพื้นที่ สภ.แหลมฉบัง ตามเส้นทางมอเตอร์เวย์สาย 7 นั้นก็มีการปรับเวลาเพิ่มขึ้นเช่นกัน แต่ปริมาณรถเป็นจำนวนมาก ก็ยังพบว่ารถก็ยังติดอยู่ดี  ซึ่งในช่วงเวลาเร่งด่วนในตอนเช้าเวลา 07.00 น. – 08.30 น. และ 17.00 น.- 20.00 น. จะมีปริมาณรถค่อนข้างมาก ต้องมีเจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกที่จุดต่าง ๆ จุดละประมาณ 4 นายขึ้นไปข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ