saostar

Banner โฆษณา

5 นักเรียนอัสสัมชัญศรีราชารับเสื้อสามารถบุคลากรดีเด่น


            5 นักเรียนอัสสัมชัญ ศรีราชา รับเสื้อสามารถบุคลากรดีเด่นในงานพิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นของโรงเรียน เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการแสดงความสามารถและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม

                ที่ห้องประชุม หลุยส์ ชาแนล โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ดร.จิตรเกษม งามนิล นายกสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้าและอิเลกทรอนิกส์ แห่งประเทศไทย ได้เป็นประธานในพิธีประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่นของโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา ประจำปี 2560 เพื่อสนับสนุนส่งเสริม ศักยภาพของบุคลากรทางด้านวิชาการ กิจกรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เชิดชูเกียรติให้กับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและผลงานดีเด่น ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณด้านวิชาการ ด้านกิจกรรมกีฬา ดนตรี ด้านผู้นำ บำเพ็ญประโยชน์ และครูที่ทำผลงานดีเด่น รวม 376 คน โดยมีภราดา ดร.ชำนาญ เหล่ารักผล ผู้อำนวยการโรงเรียน ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และนักเรียน ผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

                และในกิจกรรมครั้งนี้ยังมีนักเรียนที่ได้รับเสื้อสามารถอีก 5 คน ได้แก่

1.       เด็กชายกิรัชภาส ถาวร ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศรายการแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ IMWic 2017เมือง เซี่ยเหมิน ประเทศจีน

2.       เด็กหญิงศรีสุภา เกศวพิทักษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้รับรางวัลเรียนแข่งขันไอซ์สเก็ต รายการ Skate Beijing ประเภท Figure ที่กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

3.       นายสุริยะ ใจสุข ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติดทีมชาติไทย รุ่นอายุไม่เกิน 19 ปี การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน

4.       นายจิตติ คุ้มขมิ้น ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ติดทีมชาตินักเรียนไทยรุ่นอายุ 18 ปีเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย

5.       นางสาวโชติกา พิทักษ์ทวยหาญ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็นตัวแทนประเทศไทยสอบแข่งขัน คัดเลือกลูกเสือโลก ไปประเทศสหรัฐอเมริกา

ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ