saostar

Banner โฆษณา

คืบหน้า ผอ.เข้ากรุ ถูกสอบ ไม่มาเจรจา นร.นัดพบอีกหวังเจรจา


คืบหน้า ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีราชา  วอล์คเอ้าส์  หลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนไม่มาชี้แจงข้อสงสัยตามที่นัดหมายกันไว้ สร้างความไม่พอใจแก่เด็กนักเรียน  โดยในที่ประชุมสรุปเตรียมนัดเจรจาใหม่อีกครั้ง ภายในวันที่  5-13 มี.ค. นี้ ควบคู่ไปกับการสอบสวนข้อกล่าวหา

จากกรณีเด็กนักเรียนโรงเรียนศรีราชา จังหวัดชลบุรี นับ 1,000 รวมตัว หน้าโรงเรียนเมื่อวันที่ 13 ก.พ. ที่ผ่านมา เพื่อประท้วงขับไล่ นายโกศล  ดาราพิสุทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา  หลังบริหารงานเป็นเวลากว่า  1  ปีเศษ  โดยตัวแทนนักเรียนมีข้อร้องเรียนกว่า 10 ข้อ ยื่นเรื่องให้ตัวแทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  รับเรื่องไป พร้อมยื่นหนังสือต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีให้ช่วยตรวจสอบด้วย และมีการนัดหมายให้มีการเจรจาพูดคุยกันอีกครั้งในวันที่ 19 ก.พ. นี้ เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนศรีราชา

ล่าสุด วันนี้ (19 ก.พ.) ที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  น.ส.นริศรา  ทิพยางกูร  ปลัดอำเภอศรีราชา เป็นประธานการประชุม โดยมีนางสมพร  ฤทธาภรณ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  , รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา ,สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนศรีราชา และทหาร คสช. อำเภอศรีราชา  พร้อมตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีราชา และศิษย์เก่า เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยไม่มี นายโกศล ดาราพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชาเข้าร่วมการเจรจา ทำให้ตัวแทนนักศึกษาไม่พอใจ ไม่ยอมเจรจา แม้จะทราบว่าผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้มีคำสั่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา ไปช่วยราชการที่คณะกรรมการนิเทศติดตามช่วยเหลือสนับสนุนการใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาแล้ว  พร้อมทั้งขอยกเลิกการเจรจาในวันนี้ โดยขอให้ทางรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนติดต่อให้ผู้อำนวยการ ให้มาเจรจากับตัวแทนนักเรียนด้วยตนเอง ภายในวันที่  5-13 มี.ค. นี้แทน

ด้าน น.ส.กรนก  กันภัย  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และเป็นตัวแทนนักเรียนโรงเรียนศรีราชา  กล่าวว่า  ในวันนี้ไม่สามารถเจรจาพูดคุยได้  เนื่องจากนายโกศล  ดาราพิสุทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา  ไม่ได้มาตามนัดหมายที่ตกลงกันไว้ โดยได้รับแจ้งจากที่ประชุมว่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ได้มีคำสั่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา ไปช่วยราชการที่คณะกรรมการนิเทศติดตามช่วยเหลือสนับสนุนการใช้อินเตอร์เน็ตของโรงเรียน โดยไม่มีกำหนดระยะเวลา

ส่วนข้อร้องเรียนต่างๆนั้น  ขณะนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18  ได้ตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว โดยจะใช้ระยะเวลาในการสอบข้อเท็จจริงประมาณ  90 วัน รวมทั้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมสามารถไปยื่นเรื่องเพิ่มได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรี

น.ส.กรนก   กล่าวต่อไปว่า  กลุ่มตัวแทนนักเรียนอยากให้ นายโกศล  ดาราพิสุทธิ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา  มาชี้แจงให้นักเรียนได้ทราบถึงข้อสงสัยต่าง ๆ ซึ่งนักเรียนอยากทราบคำตอบจากปากของผู้อำนวยการมากกว่าที่จะเป็นหนังสือชี้แจง จะได้ไขข้อข้องใจของนักเรียนทั้งหมดได้
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ