saostar

Banner โฆษณา

ท่าเรือแหลมฉบังร่วมประชุมผู้ประกอบการตู้สินค้า

 ประชุมร่วม ทลฉ. ผู้ประกอบการตู้สินค้าฯ ผู้ประกอบการขนส่งฯ

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ร้อยตำรวจตรี มนตรี ฤกษ์จำเนียร ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง เป็นประธานในการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง ผู้ประกอบการท่าเทียบเรือตู้สินค้าในเขตพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง และผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี ในวาระพิเศษ โดยมี เรือโท ยุทธนา โมกขาว รองผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง และผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง และมีประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับเรื่อง Closing Time 24 ชั่วโมงที่ท่าเรือแหลมฉบัง ที่เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับการกำหนดเวลานำตู้สินค้าขาออกเข้ามาพร้อมที่จะบรรทุกลงเรือในท่าเทียบเรือ ก่อนเรือเทียบท่าของท่าเรือแหลมฉบัง พร้อมทั้ง รวบรวมข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานภายในท่าเรือแหลมฉบัง
ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ